Toimivallan siirtopäätökset (delegoinnit)

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtajan delegointipäätös 25.1.2022 §1 (pdf)

Kaupunginhallitus

Toimivallan siirtäminen asuntoisännöitsijälle (kaupunginhallitus 16.10.2017 § 412) (pdf)

Palvelualuejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvan vahingonkorvauksen raja 1.10.2021 alkaen (kaupunginhallitus 20.9.2021 § 301) (pdf)

Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan siirtäminen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevissa asioissa (24.10.2022 § 266) (pdf)

Toimivallan delegointi, rakennusten ja huoneistojen vuokralle antaminen (Kh 4.3.2024 § 44) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnan delegoinnit (kaupunkikehityslautakunta 30.1.2018 § 18) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin (kaupunkikehityslautakunta 4.9.2018 § 285) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin liittyen kaupunkimittaukseen ja maankäyttöön (kaupunkikehityslautakunta 31.3.2020 § 79) (pdf)

Työllisyyspalveluiden toimialaan kuuluvien tehtävien delegointi (kaupunkikehityslautakunta 19.5.2020 § 135) (pdf)

Aurauspäätösten delegointi katuinsinöörille (kaupunkikehityslautakunta 28.9.2021 § 264) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin kaupunkimittauksessa (kaupunkikehityslautakunta 21.6.2022 § 182) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnan toimivallan delegointi MRL:n mukaisista poikkeamislupapäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista (kaupunkikehityslautakunta 6.6.2023 182§) (pdf)

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehitysjohtajan delegointipäätös (viranhaltijapäätös 30.8.2023 § 40) (pdf)

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eräiden ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvien tehtävien toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.2.2018 § 19 ja 12.12.2018 § 135) (pdf)

Ympäristösuojelulain 156d:n §:n mukaisten poikkeuspäätösten delegointi viranhaltijalle (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.10.2020 § 117) (pdf)

Eräiden rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien tehtävien siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.9.2022 § 69) (pdf)

Sivistysjohtaja

Sivistysjohtajan toimivallan delegointi 1.2.2023 alkaen (viranhaltijapäätös 31.1.2023 § 3) (pdf)

Sivistyslautakunta

Toimivallan delegointi Pirkan opiston rehtorille poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä (sivistyslautakunta 21.10.2020 § 75) (pdf)

Sivistyslautakunnan toimivallan delegointisäännön päivitys 1.3.2023 alkaen (sivistyslautakunta 15.2.2023 § 13) (pdf)

Talousjohtaja

Konsernipalveluiden delegointipäätös (viranhaltijapäätös 5.2.2024 § 5) (pdf)