Toimivallan siirtopäätökset (delegoinnit)

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.

Kaupunginhallitus

Toimivallan siirtäminen asuntoisännöitsijälle (kaupunginhallitus 16.10.2017 § 412) (pdf)

Palvelualuejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvan vahingonkorvauksen raja 1.10.2021 alkaen (kaupunginhallitus 20.9.2021 § 301) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunta

Eräiden työllisyyspalveluiden toimialaan kuuluvien tehtävien toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (kaupunkikehityslautakunta 20.6.2017 § 5) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnan delegoinnit (kaupunkikehityslautakunta 30.1.2018 § 18) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin (kaupunkikehityslautakunta 4.9.2018 § 285) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin liittyen kaupunkimittaukseen ja maankäyttöön (kaupunkikehityslautakunta 31.3.2020 § 79) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnan toimivallan delegointi yksinyrittäjätuen myöntämisestä 14.4. – 30.9.2020 (kaupunkikehityslautakunta 7.4.2020 § 94) (pdf)

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehitysjohtajan delegointipäätös (viranhaltijapäätös 11.10.2018 § 76) (pdf)

Perusturvalautakunta

Nokian kaupungin perusturvapalveluiden delegointisääntö 1.10.2019 alkaen (perusturvalautakunta 10.9.2019 § 91) (pdf)

Perusturvajohtaja

Hallintosäännön mukainen perusturvajohtajan delegointipäätöksen muutos (viranhaltijapäätös 2.12.2020 § 65) (pdf)

sekä liite päätökseen Perusturvapalveluiden delegointisääntö, liite B päivitys 2.12.2020 § 65 (pdf)

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eräiden ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvien tehtävien toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.2.2018 § 19 ja 12.12.2018 § 135) (pdf)

Eräiden rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien tehtävien siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 18.9.2019 § 96) (pdf)

Ympäristösuojelulain 156d:n §:n mukaisten poikkeuspäätösten delegointi viranhaltijalle (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.10.2020 § 117) (pdf)

Sivistyslautakunta

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta, poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä päättämisen toimivallan delegointi 5.6.2021 asti (sivistyslautakunta 27.1.2021 § 7) (pdf)

Toimivallan delegointi Pirkan opiston rehtorille poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä (sivistyslautakunta 21.10.2020 § 75) (pdf)

Sivistyslautakunnan toimivallan delegointi 1.2.2021 alkaen (sivistyslautakunta 27.1.2021 § 9) (pdf)

Talousjohtaja

Konsernipalveluiden delegointipäätös (viranhaltijapäätös 10.9.2021 § 42) (pdf)

Tilapalvelupäällikkö

Tilapalveluiden tulosaluejohtajan päätösvallan delegointi 21.3.2016 alkaen (viranhaltijapäätös 25.1.2016 § 20) (pdf)

Vt. henkilöstöpäällikkö

Hallintosäännön mukainen delegointipäätös/ Henkilöstöpäällikkö – palvelussuhdesihteeri (viranhaltijapäätös 7.3.2019 § 2) (pdf)