Toimivallan siirtopäätökset (delegoinnit)

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.

Kaupunginhallitus

Toimivallan siirtäminen asuntoisännöitsijälle (kaupunginhallitus 16.10.2017 § 412) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunta

Eräiden työllisyyspalveluiden toimialaan kuuluvien tehtävien toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (kaupunkikehityslautakunta 20.6.2017 § 5) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnan delegoinnit (kaupunkikehityslautakunta 30.1.2018 § 18) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin (kaupunkikehityslautakunta 4.9.2018 § 285) (pdf)

Muutos kaupunkikehityslautakunnan delegointeihin liittyen kaupunkimittaukseen ja maankäyttöön (kaupunkikehityslautakunta 31.3.2020 § 79) (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnan toimivallan delegointi yksinyrittäjätuen myöntämisestä 14.4. – 30.9.2020 (kaupunkikehityslautakunta 7.4.2020 § 94) (pdf)

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehitysjohtajan delegointipäätös (viranhaltijapäätös 11.10.2018 § 76) (pdf)

Perusturvalautakunta

Nokian kaupungin perusturvapalveluiden delegointisääntö 1.10.2019 alkaen (perusturvalautakunta 10.9.2019 § 91) (pdf)

Perusturvajohtaja

Hallintosäännön mukainen perusturvajohtajan delegointipäätös (viranhaltijapäätös 10.9.2019 § 55) (pdf)

sekä liite päätökseen Perusturvapalveluiden delegointisääntö 1.10.2019 (perusturvajohtaja) (pdf)

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eräiden ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvien tehtävien toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 21.2.2018 § 19 ja 12.12.2018 § 135) (pdf)

Eräiden rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien tehtävien siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölautakunta 18.9.2019 § 96) (pdf)

Talousjohtaja

Konsernipalveluiden toimivalta ja organisaatio, hallintosäännön mukainen delegointipäätös (viranhaltijapäätös 1.3.2018 § 21) (pdf)

Tilapalvelupäällikkö

Tilapalveluiden tulosaluejohtajan päätösvallan delegointi 21.3.2016 alkaen (viranhaltijapäätös 25.1.2016 § 20) (pdf)

Vt. henkilöstöpäällikkö

Hallintosäännön mukainen delegointipäätös/ Henkilöstöpäällikkö – palvelussuhdesihteeri (viranhaltijapäätös 7.3.2019 § 2) (pdf)