Pirkan opiston jaosto

Nokian kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan Nokian kaupungin sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisessä Pirkan opiston jaostossa on seitsemän jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jaosto toimii vastuukunta Nokian sivistyslautakunnan alaisena. Nokian sivistyslautakunta nimeää jäsenistä ja varajäsenistä kaksi jäsentä, joista toisen jaoston puheenjohtajaksi. Lempäälän ja Pirkkalan kunnat nimeävät niin ikään kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Vesilahden kunta nimeää jaostoon yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Pirkan opiston jaoston jäsenet ja varajäsenet

Sivuja ollaan päivittämässä ja uusien toimielinten kokoonpanot julkaistaan mahdollisimman pian.