Lapsiystävällinen kunta- työn toimenpiteet

Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta- työtä ohjaa toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa asetetaan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tälle sivulle olemme koonneet toteutuneita kehittämistoimenpiteitä.

Toteutuneet kehittämistoimet vuosina 2019-2021

  • Lapsiystävällinen kunta- malli on liitetty osaksi useita kaupungin työtä ohjaavia asiakirjoja esimerkiksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Kotouttamisohjelma, Varhaiskasvatussuunnitelma ja Ravitsemussuunnitelma.
  • Osa esityksiä valmistelevista virkamiehistä on suorittanut koulutuksen lapsivaikutusten arvioinnista.
  • Koulujen iltapäiviin on luotu PuuHa- iltapäivät konsepti 
  • Lapsille ja nuorille on kehitetty Nuorisopassi- sovellus
  • Koulujen oppilaskuntatoimintaa on yhdenmukaistettu laatimalla kaikille kouluille yhteiset oppilaskuntatoiminnan periaatteet ja vuosikello
  • Järjestettiin Huippukokous osana osallistavaa budjetointia, jossa koululaiset pääsivät vaikuttamaan 10 000 euron käytöstä.
  • Varhaiskasvatuksessa on monipuolistettu lasten tekemän arvioinnin tapoja, kehitetty Lasten laatupeliä ja suunniteltu rakenne arvioinnin tulosten hyödyntämiseksi.
  • Olli Oravan matkassa – kestävän kehityksen perehdytysopas lapsille on valmistunut. Uutinen kestävän kehityksen oppaasta.
  • Terveen ruokakulttuurin edistämisen ja hävikkiruuan vähentämiseen tähtäävä kokeilu on aloitettu Harjuniityn koulussa.