Kotiäänestys europarlamenttivaaleissa

Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona.

Oikeus äänestää kotona

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut (esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva, kaupungin tai hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen alkaa noin kuukausi ennen ennakkoäänestyksen alkua, tiedotamme asiasta kun ajankohta lähestyy.