Hankkeet

Nokian kaupunkistrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027” kärkihankkeita ovat: