Brändistrategia

Nokia on matkalla kohti uutta. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä Nokia on yksi suurimmista kaupungeista Pirkanmaalla, Suomen toiseksi tärkeimmän ja toiseksi nopeimmin kasvavan seutukunnan ydinalueella. Tämän brändikirjan strategiset linjaukset perustuvat Nokian kaupungin strategiaan.

Kaupunkistrategia linjaa Nokian kaupungin keskeiset tavoitteet ja tulevaisuudenkuvan elinvoimaisesta ja ekologisesta Nokiasta, ja se määrittelee, millainen on uusi Nokia.

Nokian kaupungin brändityön tehtävänä on tukea strategian toteuttamista. Brändistrategia linjaa, miten Nokiasta viestitään strategian mukaisesti.

Pääkohderyhmät

Asukkaat: Nykyiset asukkaat, sekä potentiaaliset muuttajat ja uudet asukkaat

Tyypillinen Tampereen seudulla kehyskuntaan muuttava on koulutettu, noin kolmekymppinen, keski-tai hyvätuloinen ja perheellinen tai perhettä perustava. Nokialle muuttavat haluavat ensisijaisesti kauniiseen ja rauhalliseen ympäristöön, mutta eivät varsinaisesti halua muuttaa maaseudulle, vaan arvostavat tiettyä kaupunkimaisuutta.

Nokialle muuttava hakee hyvää sijaintia ja kivaa kotia itselleen sopivalla hinta–laatu-suhteella. Lisäksi Nokialle on mahdollista houkutella ihmisiä, jotka haluavat asua pienessä ja vehreässä kaupunkikeskustassa kohtuullisilla hinnoilla ja nopeiden liikenneyhteyksien päässä Tampereesta.

Yrityspäättäjät: Nokialla jo toimivat yritykset, sekä Nokialle tulevat yritykset

Yrityspäättäjät hakevat hyvää logistista sijaintia, sopivaa tonttia tai toimitiloja ja odottavat kunnalta sujuvaa palvelua ja nopeaa päätöksentekoa. Lisäksi he arvostavat yleisesti yritysmyönteistä ilmapiiriä ja verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Myös sopivaa työvoimaa pitää löytyä joko sijoituspaikkakunnalta tai ainakin riittävän läheltä.

Yrityspäättäjille suunnatussa viestinnässä Nokialla on selvät vahvuudet. Kehyskunnista Nokialla on vahvimmat teolliset perinteet ja kruununa koko Pirkanmaan suurin yritys, Nokian Renkaat. Kaupungissa on jo 1900 yritystä.Erilaisilla pilotoinneilla, alustapalveluilla ja verkostoitumista ruokkimalla Nokia pystyy tukemaan alueensa yritysten liiketoiminnan aktiivista kehittämistä.

Nokian kaupunki -brändin asemointi

Nokia on Tampereen ohella aito kaupunki – ainakin kokonsa, sijaintinsa ja oikean keskustansa puolesta. Nokialle muuttavat ihmiset ja perheet haluavat ensisijaisesti kauniiseen ja rauhalliseen ympäristöön, mutta eivät varsinaisesti halua muuttaa maaseudulle, vaan arvostavat tiettyä kaupunkimaisuutta.

Nopeat kulkuyhteydet Tampereelle autolla ja julkisilla ovat tärkeä valintakriteeri. Nokia tavoittelee positiota tasokkaana ja keskiluokkaisena kaupunkina, joka on samalla maan- ja luonnonläheinen. Nokia ei ole pröystäilevä, vaan teollisuus, työläisyys ja yrittäminen ovat erottuva osa Nokian identiteettiä.

Brändistrategia: Ydinviestit

Ydinviesteissä kiteytyy Nokian kaupungin ainutlaatuisuus osana Pirkanmaata ja sen keskeisintä kaupunkiseutua. Ydinviestejä ei ole tarkoitus kertoa kaikkia kerralla, vaan ydinviestien joukosta voi poimia parhaimmat kärjet tilanteen ja kohderyhmän mukaan. Ydinviestit yhdistyvät Täällä syntyy uutta -sloganiin etenkin silloin, kun kerrotaan Nokialle syntyvistä uusista asioista.

Nokia on aito kaupunki

Nokia on olemukseltaan Tampereen jälkeen selvästi kaupunkimaisin, ja Nokialla on muihin kehyskuntiin verrattuna selkein kaupunkikeskusta. Lisäksi Nokia on ollut pitkään Tampereen jälkeen Pirkanmaan toiseksi suurin kaupunki. Keskustan kehittäminen on yksi Nokian strategiaan kirjattuja kärkihankkeita ja tärkeä myös Nokian kaupunkibrändin kannalta.

Nokia on lähellä

Sijaintia hahmotetaan jo enemmän ajan kuin kilometrien kautta: mitä nopeampi yhteys, sitä lähempänä olet. Ja Nokia on lähellä Tamperetta. Junalla Nokia on vain 15 minuutin päässä Tampereen keskustasta ja se on ison kaupunkialueen sisällä vähän.Nokian keskusta on tällä mittarilla lähempänä Tampereen keskustaa kuin Hervanta ratikalla tai Tesoma linja-autolla.

Nokia on rantojen kaupunki

Nokia sijaitsee järvien ja koskien kainalossa, ja kaupunki on kasvanut veden äärelle. Nokian kokonaispinta-ala on 348 km2. Tästä maapinta-alaa 289 km2 ja vesistöä 59 km2. Rantaviivaa Nokialla on 260 km. Nokian kaupunki tutkii rantojen rakentamis- ja virkistysmahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää ranta-alueita helposti kaupunkilaisten saavutettaviksi ja laadukkaiksi kokonaisuuksiksi.

Nokia on aktiivisen tekemisen kaupunki

Nokialla on tarjolla paljon aktiivista ja yhteisöllistä harrastus- ja järjestötoimintaa niin urheilun kuin kulttuurinkin parissa. Nokialta löytyy esimerkiksi sekä jää- että uimahalli. Yhteisöllisyys näkyy kaupunkilaisten kyvyssä ja halussa järjestää erilaisia tapahtumia. Harrastusmahdollisuudet palvelevat eri ikäryhmiä lapsista aikuisiin, ja tarjoavat kaupunkiin muuttaville lapsille hyvät mahdollisuudet löytää sosiaalisia kontakteja.

Nokia on ekologinen

Ekologisuus on elinvoimaisuuden lisäksi kaupunkistrategian toinen päätavoite, joka kytkeytyy kaikkiin brändin pääteemoihin asukkaiden, yritysten, liikenneyhteyksien ja keskustan kehittämisen osalta.
Metsää ja vesistöjä on kaupungin alueella runsaasti, ja vesistöjen hyvinvoinnista kertoo myös erittäin uhanalaisen purotaimenen luonnonvarainen esiintymä.

Bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue on erottuva ja yksilöllinen tapa viestiä ekologisuuden merkitystä. Nokian kaupungin siirtyminen kaasuautojen käyttöön, julkisen liikenteen kehittäminen sekä kierrätyksen ja kiertotalouden tuominen sujuvaksi ja helpoksi osaksi kaikkien kaupunkilaisten arkea ovat kaikki osa Nokian ekologisuutta.

Nokia on yritysten kaupunki

Nokian strategisena tavoitteena on olla Pirkanmaan paras yrityskunta. Business Nokia toimii markkinointinimenä Nokian kaupungin elinkeinomarkkinoinnissa. Nokian kaupunki on sitoutunut kehittämään yritysalueitaan ja kaupungin elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä.

Pitkä teollisuushistoria ja tunnetut yritykset ovat merkittävä kilpailuetu myös uusien yritysten houkuttelemisessa. Suomalaisista kaupungeista vain Nokia voi sanoa olevansa Suomen kaikkien aikojen tunnetuimman kansainvälisen brändin nimen alkulähde. Pirkanmaan suurin yritys, Nokian Renkaat, on toinen esimerkki Nokian kyvystä luoda ja tukea kansainvälistä yritystoimintaa.

Täällä syntyy uutta -slogan

Täällä syntyy uutta -slogan kertoo Nokian kaupungista tarinan paikkana, jossa on kuljettu edellä ja luotu uutta suomalaista teollisuutta sekä siihen liittyviä palveluja kautta historian. Ennen kaikkea sen varaan rakentuu tarina kaupungista, jossa on hyvä syntyä ja kasvaa. Se on vetoava lupaus etenkin nuorille perheille, jotka muuttavat Nokialle saadakseen hyvän kodin.

Brändiarkkitehtuuri

Nokian kaupungin brändiperheen rakenne

Brändiarkkitehtuuri määrittelee Nokian kaupungin brändikokonaisuuden rakenteen ja siihen kuuluvien osien keskinäiset hierarkkiset suhteet. Pääbrändin alle voidaan luoda omia konsepteja ja kampanjakokonaisuuksia, esimerkiksi keskustan kehittämishankkeelle.

Business Nokia ja Visit Nokia ovat Nokian kaupunkibrändin alabrändejä, joilla on omat, pääbrändiin linkittyvät ilmeensä.

Lisäksi brändikokonaisuuteen kuuluvat erillisbrändit, kuten omilla ilmeillään toimivat kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja niiden markkinoimat palvelut. Nokian kaupungin omissa ilmoituksissa käytetään pelkästään kaupungin logoa ja nimeä, eikä palvelualuetta tarvitse mainita erikseen.

Pääbrändi: Nokian kaupunki

 • Nokian kaupungin brändiarkkitehtuurissa ylimmällä tasolla on kaupunkibrändi.
 • Viestillisesti ja visuaalisesti pääbrändi ohjaa alemman tason alabrändejä ja konseptisovelluksia. Brändin ydinviestit siis määritellään pääbrändin tasolla ja alempien tasojen täytyy olla viestien suhteen linjassa ylätason kanssa. Myös visuaalisesti pääbrändi on vahvin ja arvoasteikolla ylimpänä.

Pääbrändin konseptit

 • Esimerkiksi: Viinikanniemi – Asumisen järvihelmi Nokialla
 • Pääbrändin konseptit ovat suoria konseptitason sovelluksia pääbrändin ydinviesteistä tai muista pääbrändiin perustuvista viestinnällisistä konsepteista.
 • Konsepteilla ei ole logoja, mutta niillä voi olla muita visuaalisia tunnisteita, kunhan ne ovat linjassa pääbrändin kanssa. Konseptien ilme pohjautuu aina suoraan pääbrändin ilmeeseen.

Alabrändit

 • Esimerkiksi: Business Nokia ja Visit Nokia
 • Alabrändit ovat konseptisovelluksia vahvempia ja itsenäisempiä, ja niillä on omat visuaaliset ilmeensä logoineen ja väreineen.
 • Viestillisesti ja visuaalisesti ne ovat kuitenkin alisteisia pääbrändille, eli niiden täytyy sopia yhteen pääbrändin kanssa.

Erillisbrändit

 • Esimerkiksi: Nokian Vuokrakodit Oy, ECO3, Verte Oy ja Nokian Vesi Oy
 • Erillisbrändit ovat kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiötä, yhteisöjä tai niiden hallinnoimia ja markkinoimia palveluja, joilla on omat itsenäiset ilmeensä.
 • Erillisbrändit eivät ole hierarkkisesti alisteisia pääbrändille eikä niiden ilmeiden tarvitse olla suoraan linjassa kaupungin brändin kanssa.