Tukipalvelut

Tukipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle ja tarvittaessa kaupunkikonsernin tytäryhtiöille palveluja, joiden tarve on yhteinen. Näiden osalta asiantuntemus on mielekästä koota yhteen, jotta palvelualueet voivat keskittyä niiden ydintehtävään.

Tukipalvelut tarjoaa seuraavia palveluita: henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, ICT-palvelut, kaupungin demokraattisen päätöksenteon valmistelu ja hallinto, kaupunkitason viestintä ja pysäköinninvalvonta. Henkilöstöpalvelut käsittää palkkahallinnon ja palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheiden hallinnoinnin. Henkilöstön kehittäminen keskittyy työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Talouspalvelut sisältää osto- ja myyntilaskujen käsittelyn ja rekisteröinnin, maksuliikenteen, pääkirjanpidon, veroasiat, talousarvion, raportoinnin ja tilinpäätöksen. ICT-palvelut on ulkoistettu yhdessä Tampereen seudun kanssa perustietotekniikan osalta.

Tavoitteena on joustavat, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut sekä hyvä asiakaskokemus. Tukipalvelut tuovat käyttäjille nykyaikaiset tietotekniset työvälineet, järjestelmät ja yhteydet, reaaliaikaista tietoa käyttäjäystävällisten palvelujen kautta ja asiantuntevan hallinnon. Osa tukipalveluiden tehtävistä on lakisääteisiä ja tukipalvelut vastaavat säädösten mukaisesta raportoinnista ja toiminnasta.

Vuoden aikana tukipalveluissa käsitellään:
Ostolaskuja noin 40 000 kpl
Myyntilaskuja noin 106 000 kpl
Palkkalaskelmia yli 33 000 kpl.