Ulkomainonta presidentinvaaleissa 2024

Presidentinvaaleissa 2024 kaupunki pystyttää ulkomainonnan vaalimainostelineet yhdeksään eri kohteeseen karttaan merkityille paikoille. Kullekin puolueelle tai valitsijayhdistykselle tulevan julistetilan sijainti, lueteltuna vasemmalta oikealle, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelossa. Ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, keskiviikkona 10.1.2024.

Presidentinvaalien 2024 ulkomainonnan kartta

Liitteenä olevaan karttaan on kaupungin telineiden sijaintipaikkojen lisäksi merkitty vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat. Näille paikoille saa asettaa omia vaalimainoksia ilman erillistä lupaa 10.1.2024 alkaen, kunhan ne on sijoitettu turvallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Vaalimainonta kielletään karttaan merkityillä asemakaava-alueilla muualla kuin karttaan merkityillä paikoilla. Luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät vastaavat vaalimainosten kunnosta ja rikkoutuneiden vaihtamisesta koko ulkomainostusajan, myös kaupungin telineissä olevien julisteiden osalta.

Kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 29.-30.1.2024 välisenä aikana, pois lukien mahdollisen toisen vaalin ehdokkaiden mainokset, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet. Mahdollisen toisen vaalin jälkeen kaupunki poistaa vaalimainostelineissä olevat mainokset 12.-13.2.2024 välisenä aikana.

Muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta 1. vaalin jälkeen ehdottomasti tiistaihin 30.1.2024 mennessä. Mahdollisen 2. vaalin ehdokkaiden osalta mainokset tulee olla poistettuina tiistaihin 13.2.2024 mennessä. Mikäli muualla kuin telineissä olevia mainoksia ei ole poistettu edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä, poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta.

Ohjeet kaupungin vaalimainostelineiden käyttämisestä

Kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä yhden vaalimainospaikan taustalevyn koko on leveys 80 cm x korkeus 120 cm. Vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin.

Ehdokkaita asettanut ryhmä voi noutaa vaalimainostelineisiin tulevien vaalimainosten taustalevyt kaupungin varikolta ja huolehtia vaalimainosten viemisestä paikoilleen itse.

Ehdokkaita asettaneet ryhmät voivat myös toimittaa kaupungin vaalimainostelineisiin kiinnitettävät julisteet varikolle liimattavaksi ja toimitettavaksi telineisiin. Julisteet tulee tällöin toimittaa varikolle ma 8.1.2024 klo 10 mennessä, jotta ne saadaan vietyä vaalimainostelineisiin ulkomainonnan aloittamiseen 10.1.2024 mennessä.

Nokian kaupungin varikko sijaitsee osoitteessa Nokian valtatie 31. Vaalimainosten taustalevyjen noudon tai julisteiden toimittamisen tarkempi ajankohta tulee sopia varikon yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilönä toimii Niina Kiviharju, puh. 040 779 9177.