Sähkökatkoihin varautuminen

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Viestintä sähkökatkon sattuessa

Elenia toimii Nokialla jakeluverkkoyhtiönä.

Voit ladata puhelimeesi Fingrid:n tuntihintasovelluksen, joka antaa käyttäjälle sähköpula-ilmoituksen.

Nokian kaupunki viestii sähkökatkojen vaikutuksista kunnan palveluihin

  • verkkosivujen uutisissa,
  • sosiaalisen median tileillä (Facebook, X, Instagram),
  • varhaiskasvatuksen huoltajille Päikky-sovelluksen kautta,
  • esiopetuksen ja koulujen huoltajille sekä oppilaille ja opiskelijoille Wilma-sovelluksen välityksellä.

Sähkökatkojen vaikutukset Nokian kaupungin palveluihin

Pyrimme tuottamaan kaupungin palvelut sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan. Mahdolliset sähkökatkot Nokian kohdalle osuessaan kuitenkin haastavat palveluiden tuottamista. Päivitämme alle tietoja sähkökatkojen vaikutuksista eri palveluihimme.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatustoiminta toteutuu kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sähkökatkoista huolimatta. Sähkökatkoihin varaudutaan esimerkiksi akku-/patterikäyttöisiä valon lähteitä hankkimalla. Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman normaalisti sähkökatkoista huolimatta.

Sähkökatkotilanteissa saattaa tulla muutoksia ennalta suunniteltuun toimintaan. Lisäksi ruokalistoihin tulee muutoksia. Huoltajat voivat varautua sähkökatkoihin tuomalla päiväkotiin tai perhepäivähoitoon lapselle lämpimiä vaatteita.

Ennakkoon ilmoitetuissa sähkökatkoissa huoltajia tiedotetaan Päikky-järjestelmän kautta yksikkökohtaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat kaikissa sähkökatkotilanteissa ja lapsen voi aina tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon ennakkoon ilmoitettujen varhaiskasvatusaikojen mukaan. Sähkökatkoista johtuvista lapsen poissaoloista ei hyvitetä asiakasmaksuissa.

Opetuspalvelut

Opetustoiminta ei keskeydy Nokialla, vaikka sähkö katkaistaisiin väliaikaisesti kouluyksiköstä tulevana talvena. Nokian kaupungin opetuspalveluissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin koulukohtaisesti. Jokaisessa yksikössä on tehty oma varautumissuunnitelma, jossa on laajasti pohdittu sähkökatkojen vaikutusta esimerkiksi turvalliseen koulupäivään, talotekniikkaan, opetusjärjestelyihin ja tiedottamiseen.

Uimahalli

Uimahalli suljetaan sähkökatkojen ajaksi ja se aukeaa kun se on turvallista tehdä sähköjen palauduttua.

Kirjasto

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana. Kirjaston asiakkaita pyydetään poistumaan tilasta ja kirjasto suljetaan. Huomioithan, että vessat ja hissi eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Vuokratilat

Vapaa-aikapalveluiden omatoimiset vuokratilat mm. liikunta- ja kulttuuritilat: mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovet lukkoon meneminen on myös tarkistettava poistuessa.

Tilavarauksia tai tapahtumia ei peruta vapaa-aikapalveluiden toimesta etukäteen, ei siirretä myöhempään ajankohtaan, eikä korvata käyttämättä jäänyttä varausta.

Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat avoinna sähkökatkojen aikaan mahdollisuuksien mukaan varsinkin lyhyiden sähkökatkojen aikana. Asiasta tiedotetaan nuorisopalveluiden some-kanavilla.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelu Nansotalolla pyritään toteuttamaan lyhyistä sähkökatkoksista huolimatta normaalisti.

Perusturvapalvelut

Perusturvapalveluiden yksiköt ovat varautuneet turvaamaan toimintansa sähkökatkojen aikana. Perusturvan kotiin vietävien palveluiden asiakkaille lähetetään kirjallinen tiedote ja ohjeita sähkökatkoihin varautumiseen.

Perusturvapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnasta vuoden 2023 alusta Pirkanmaan hyvinvointialueelle, minkä vuoksi hyvinvointialue viestii jatkossa sähkökatkojen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.