Keskustavisio 2030

Nokian elävässä keskustassa asuu tyytyväisiä asukkaita ja arki on sujuvaa. Keskustaan on mukava tulla ja siellä on hyvä olla.

Kukoistava keskusta toimii moninaisen kulttuurin ja kohtaamisen paikkana. Tapahtumat ja elämykset houkuttelevat kaupunkilaisia ja matkailijoita viihtymään urbaaniin olohuoneeseen.

Keskusta on vetovoimainen yritystoiminnan alusta. Monipuoliset palvelut tekevät keskustasta elinvoimaisen kauppapaikan ja tärkeän työpaikkakeskittymän. Keskusta on hyvin saavutettavissa kaikilla liikkumismuodoilla.

Luonto on läsnä keskustassa.

Uudistuva ja kehittyvä Nokian keskusta 2030

Nokian keskustavyöhyke uudistuu monella tavalla vuoteen 2030 mennessä. Keskustavyöhykkeeseen kuuluu kolme, erilaista osakeskustaa: ydinkeskusta eli Välikadun ja Pirkkalaistorin alue, Yrittäjäkadun alue sekä asemanseutu. Nämä kolme osakeskustaa nivoutuvat yhteen liikenteellisesti sekä toiminnallisesti täydentäen toisiaan palvelutarjonnallaan ja tiloillaan. Osakeskustat tukevat toisiaan myös kaupunkirakenteellisesti. Rakenne on näillä alueilla tiivistä ja kaupunkimaista.

Nokian keskustavyöhykkeeseen kuuluu kolme erilaista osakeskustaa.

Kolmen eri osakeskustan omat, tunnistettavat identiteetit toimivat kehityksen pohjana. Ydinkeskusta eli Välikadun ja Pirkkalaistorin ympäristö kehittyy kaupunkimaisena, erikoispalveluiden ja asumisen alueena, joka toimii myös tapahtumien ja elämysten alustana.

Ydinkeskusta eli Välikadun ja Pirkkalaistorin alue

Ydinkeskustassa tiivistäminen jäsentää alueen katu- ja aukiotiloja. Tiivistämisen toimenpiteet, yhdessä erilaisten tapahtumien kanssa, elävöittävät aluetta ja tuovat keskustaan lisää kävijöitä. Tämä houkuttelee edelleen uusia toimintoja ydinkeskustaan. Olemassa olevan kaupunkirakenteen uudistuessa suositaan keskustaan sopivia, laadukkaita arkkitehtonisia ja visuaalisia ratkaisuita. Myös nykyistä korkeampi rakentaminen on mahdollista.

Yrittäjäkadun alue

Yrittäjäkatu kehittyy asumisen, kaupan ja palveluiden lähtökohdista. Yrittäjäkadun aluetta elävöitetään ja sen profiilia nostetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Alueen rakennuskannan uudistuminen mahdollistaa jatkossa asumisen lisääntymisen ja kaupallisten palveluiden kehittymisen.

Asemanseutu

Asemanseutu toimii kehittyvien osaamisalojen, palveluiden sekä asumisen keskittymänä. Alueen ilme on moderni ja se rakentuu matkakeskuksen välittömään yhteyteen asema-aukion ympärille. Alue on erinomaisesti saavutettavissa junalla, bussilla, autolla, pyöräillen ja kävellen. Matkakeskus toimii myös alueen liikenteen logistisena keskuksena.

Havainnekuva tulevaisuuden Poutunpuistosta talvisena tapahtumapuistona.
Nokian keskustan Poutunpuisto on kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä ja siellä järjestetään kesä- ja talvitapahtumia.