Nokian kaupungin liikkumisen ja urheilun olosuhteet 2020-2025

Tämän suunta-asiakirjan tavoitteena on jäsentää ja selkiyttää Nokian kaupungin lähivuosien keskeisimpiä toimenpiteitä liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyen. Nimensä mukaisesti asiakirja pyrkii kuvailemaan suuntaviivoja – eli tavoitteita sekä painopistevalintoja, joiden viitoittamana vuositasoista päätöksentekoa suunnitellaan investointiratkaisujen tai muiden keskeisten toimenpiteiden tasolla. Strategisena asiakirjana olosuhdetyön suunta-asiakirja kytkeytyy Hyvinvoiva Nokia -strategiaan ja tukee sen päätavoitteita.

Asiakirjan lähtökohtana on myös kaupungin eri toimijatahojen yhdessä jakama käsitys siitä, että olosuhdetyössä onnistuminen edellyttää tulevaisuudessa entistä vahvempaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja koordinointia. Liikkuminen, liikunta ja urheilu moninaisine olosuhdetarpeineen ei noudata hallintokuntarajoja. Suunta- asiakirjan käytännön laatiminen on tämä lähtökohta huomioiden toteutettu poikkihallinnollisesti kootun ohjausryhmän toimesta (ohjausryhmän kokoonpano liitteenä). Asiakirjan laatimisprosessissa asiantuntijatukena on toiminut SmartSport asiantuntijayritys.