Keskustan kehittämisen tavoitteet

Nokian keskustan kehittämisen tavoitteet on jaettu viiteen pääkohtaan, jotka tukevat vision saavuttamista. Elävä ja elinvoimainen keskusta on yksi Nokian kaupunkistrategian kärkihankkeista, joka osaltaan luo asukkaille ja yrityksille hyvinvointia sekä lisää kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Havainnekuva tulevaisuuden Välikadusta, jossa liikennöi Nokian sisäinen lähiliikennebussi.
Nokian ydinkeskusta eli Välikadun ja Pirkkalaistorin aluekehittyy kaupunkimaisena, erikoispalveluiden, asumisen sekä tapahtumien alueena.

Tyytyväisten asukkaiden elävä keskusta

 • Keskustavyöhykkeellä asuu 5000 asukasta vuoteen 2030 mennessä
 • Keskusta-asumisen arki on sujuvaa
 • Uudet asuinrakennukset ovat arkkitehtonisesti laadukkaita ja ympäristöltään houkuttelevia

Ydinkeskusta on palveluelinkeinojen veturi, moninaisen kulttuurin ja kohtaamisten paikka

 • Keskustassa on kaupunkimainen tunnelma
 • Pirkkalaistori on urbaani kohtaamispaikka
 • Kulttuurielämä on vilkasta ja tarjolla on tapahtumia runsaasti ympäri vuoden
 • Keskustassa on tarjolla uudenlaisia julkisia palveluita ja monipuolisia tiloja kaupunkilaisten käyttöön

Keskustavyöhyke on monipuolinen ja elinvoimainen yritystoiminnan alusta

 • Keskusta-alue on merkittävä työpaikka-alue vuonna 2030
 • Keskusta on kannattava investointi- ja sijoittumiskohde
 • Tarjolla on monipuolisia ja laadukkaita liike- ja toimitiloja erikokoisten yritysten tarpeisiin

Keskusta on hyvin saavutettavissa kaikilla liikkumismuodoilla

 • Keskustan pääreitit ovat sujuvia, esteettömiä ja turvallisia
 • Keskusta on helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kaupungin sisäinen lähiliikenne on toimivaa
 • Keskustan joukkoliikenteessä hyödynnetään älykkään liikenteen toimintamalleja
 • Asemanseutu ja matkakeskus tarjoavat liityntäpysäköintimahdollisuuden ja sujuvan lähijunayhteyden

Luonto on läsnä keskustassa

 • Keskustavyöhykkeeltä on sujuvat yhteydet viher- ja virkistysalueille
 • Ydinkeskustasta on Nokianvirran varrelle rakennettu maisemareitti kävelylle ja pyöräilylle Tehdassaareen ja kylpylähotelli Edenin rantaan asti
 • Poutunpuisto on kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä ja siellä järjestetään monipuolisia kesä- ja talvitapahtumia