Brändi-identiteetti

Vahvalla brändillä on oma ja erottuva identiteetti, selväpiirteinen persoona. Nokian kaupungin identiteetti perustuu kaupungin arvoille, sen syvimpään olemukseen ja siihen uuteen suuntaan, jota kohti Nokia on matkalla.

Nokian kaupungin olemuksessa ja brändin ilmeessä edellä mainitut ulottuvuudet kiteytyvät neljään määreeseen:

 • Rohkeus

Rohkeus on avarakatseisuutta, avoimuutta ja aktiivista halua kokeilla uutta. Se on myös tiettyä särmikkyyttä ja erottuvuutta sekä irtiottoa vanhasta.

 • Nuorekkuus

Nuorekkuus tulee uudenlaisesta ajattelusta ja eteenpäin katsomisesta sekä kyvystä innostua ja muuttua aikojen mukana.

 • Ylpeys

Ylpeys kumpuaa kotiseutuylpeydestä, kaupungin ainutlaatuisesta historiasta ja sen saavutuksista. Ylpeys ei kuitenkaan ole koppavuutta tai ylimielisyyttä, vaan se näkyy muille kunnioituksena, arvostuksena ja kohteliaisuutena.

 • Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on kykyä ja halua tehdä yhdessä ja kantaa vastuuta omasta yhteisöstä. Nokian kaupungissa yhteisöllisyys on toisten huomioonottamista ja kylämäistä mentaliteettia vaikka kaupungissa ollaankin.

Brändi-identiteetti: Äänensävy ja tyyli

Mitä sinulle kuuluu?

Nokian kaupunki välittää asukkaidensa lisäksi muista ja uskaltaa olla oma itsensä. Nämä ominaisuudet näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat sen käyttämässä kielessä.

Kun Nokian kaupunki puhuu suoraan ihmisille, esimerkiksi asukkaille tai lomailijoille, on äänensävy ja puhetyyli rento ja positiivinen. Nokian kaupunki kysyykin rohkeasti: mitä sinulle kuuluu? Ja vastaa esimerkiksi meille kuuluu hyvää, sillä se puhuu inhimillisesti kaupunkilaisten äänellä ollen yksi heistä.

Yrityksille ja muille vastaaville toimijoille Nokian kaupunki puhuu asiallisesti ja kunnioittavasti. Virkamiesmäiseen jäykkyyteen se ei kuitenkaan sorru, vaan on rento pysyen tiukasti asiassa ja käyttäytyen kohteliaasti. Inhimillisyys tulee muistaa myös näissä kohtaamisissa.

Virallisissa yhteyksissä Nokian kaupungin kieli on asiallista kirjakieltä, joka ei sisällä puhekielen ilmauksia. Esimerkiksi tiedotteissa käytetty kieli on neutraalia ja selkeää, jotta haluttu viesti välittyy oikealla ja kaupunkitoimijalle uskottavalla ja totutulla tavalla.

Nokian kaupungin tunnuksessa yhdistyvät logo ja Nokian kaupunki -teksti.

Brändi-identiteetti: Nokian kaupungin tunnus

Nokian kaupungin tunnuksen pohjana on iso N-kirjain. Tunnuksesta on löydettävissä kaupungin siluetti, joka on ylöspäin suuntautuva ja kasvava kuten Nokian kaupunki.

Symbolin sininen väri ja muotojen elävyys kuvastavat myös Nokian vesistöjä ja virtaa. Symbolia ja tunnusta käytetään harvoin erikseen. Joissain tapauksissa symbolia voidaan käyttää harkitusti yksinään, kun tunnuksesta on tullut tunnettu.

Visit Nokia- ja Business Nokia -alabrändien kirjasintyyppi on sukua Nokian kaupungin kirjasintyypille.

Tunnuksen eri versiot

Tunnuksesta on käytössä neljä erilaista versiota. Ensisijaisesti käytetään värillistä versiota valkoisella pohjalla. Valkoista versiota, jossa symboli on värillinen, käytetään Nokian tummemman sinisen väripinnan tai kuvan päällä. Kokonaan valkoista tai mustaa versiota voidaan käyttää esimerkiksi harmaasävytulosteissa.

Suoja-alueet toimivat tunnuksen marginaaleina. Tunnusta tai symbolia ei tule sijoittaa pinnalle niin, että osa suoja-alueesta rajautuu pois. Suoja-alueelle ei saa myöskään sijoittaa muita graafisia elementtejä eikä tekstiä.

Tunnuksesta on käytössä myös englanninkielinen versio ja sitä koskevat samat käyttörajoitukset kuin suomenkielistä tunnusta.

Kun Nokian symbolia käytetään ilman väripohjaa, sen väri on toinen tummemmista sinisen sävyistä. Värillisellä pohjalla varmistetaan symbolin näkyvyys käyttämällä alla olevia vaihtoehtoja väriyhdistelmistä.Nokian kaupungin vaakunatunnus muodostuu perinteisestä vaakunasta ja "Nokian kaupunki" -tekstistä.

Vaakunatunnus

Lähtökohtaisesti kaikessa kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään uutta tunnusta ja slogania. Vaakuna ja vaakunatunnus säilyvät käytössä esimerkiksi hyvin virallisissa ja juhlavissa yhteyksissä. Uutta tunnusta ja slogania ei käytetä koskaan samassa yhteydessä vaakunan kanssa.

Nokian kaupungin vaakunatunnus on uudistettu tekstin osalta vastaamaan brändiohjeistusta. Tunnuksesta on käytössä kaksi erilaista versiota. Ensisijaisesti käytetään värillistä versiota valkoisella pohjalla. Suoja-alueet toimivat vaakunatunnuksen marginaaleina. Vaakunatunnusta ei tule sijoittaa pinnalle niin, että osa suoja-alueesta rajautuu pois.

Vaakunatunnusta käytetään esimerkiksi:

 • kuulutuksissa
 • virallisissa suunnitelmissa, luonnoksissa, ehdotuksissa ja nähtävilläoloissa
 • asiakirjoissa, joissa on käytettävä vaakunatunnusta lainsäädännön vuoksi
 • viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksissä sekä niihin liittyvissä saatekirjeissä
 • kaupungin henkilökorteissa

Vaakuna ja vaakunatunnus ovat valmiita kokonaisuuksia, joiden suoja-alueen sisään ei saa liittää muita elementtejä, esimerkiksi yksikön nimeä. Vaakuna esitetään aina kokonaisena. Vaakunatunnus tulee sijoittaa ensisijaisesti valkoiselle tai vaalealle taustalle.

Vaakuna

Nokian kaupungin (yksittäistä) vaakunaa käytetään erityisesti juhlallisissa ja historiallisissa yhteyksissä. Sitä on aina käytettävä vaakunan arvoa ja hyvää tapaa kunnioittaen.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

 • kaupungin juhlalliset kutsut ja onnittelut, jotka lähetetään kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan nimissä sekä niihin liittyvät kirjekuoret
 • henkilökohtaiset, kauan säilytettävät asiakirjat, kuten kunniakirjat sekä työ- ja koulutodistukset
 • kaupungin rakennusten ulkoseinät tai rakennusten välittömässä läheisyydessä olevat kyltit
 • virallisiin päätöksiin ja vastaaviin liittyvät sähköiset järjestelmät, mikäli vaakuna on sovitettavissa niihin paremmin kuin vaakunatunn

Nokian kaupungin slogan

Nokian kaupungin slogan on visualisoitu käytettäväksi joko yksinään tai yhdessä tunnuksen kanssa. Visualisoinnista on nähtävissä lauseen ”Täällä syntyy uutta” ohella Nokian vesistöjen virtaaminen aaltomaisine liikkeineen.

 

Brändi-identiteetti: Nokian kaupungin värit

Brändin värimaailma pohjautuu Nokian kaupungin vaakunaan. Päävärinä on sininen eri sävyissään, mikä kuvastaa Nokianvirtaa. Virta antaa energiaa, luo elinvoimaa ja synnyttää uutta. Keltainen lisäväri tuo ilmeeseen raikkautta ja kirkastaa kokonaisuuden.

Virallisten värien koodit eri värijärjestelmissä

Värien koodit on lueteltu seuraaviin värijärjestelmiin: Pantone, CMYK, RGB ja LAB.

 • Tumma sininen: Pantone 280, CC100 M85 Y5 K22, R17 G45 B96, #112d60
 • Sininen: Pantone 279, CC68 M34 Y0 K0, R79 G150 B221, #4f96dd
 • Vaalea sininen: Pantone 291, CC38 M4 Y0 K0, R139 G220 B255, #8bdcff
 • Vaalea keltainen: Pantone 602, CC5 M0 Y55 K0, R238 G231 B122, #eee77a

 

Brändi-identiteetti: Värit verkkokäytössä

Verkkopalveluissa tulee varmistaa riittävät kontrastit värien ja tekstien suhteen, jotta ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Siksi ensisijaisten brändivärien lisäksi, käytössä on lisäväri, jonka avulla
varmistetaan Nokian kaupungin verkkopalveluiden saavutettavuus värien osalta.

Päävärit verkkokäytössä:

Alla olevia värejä voidaan käytää valkoisen tekstin taustalla tai teksti voi olla näillä väreillä valkoisella pohjalla. Tällöin täytetään verkkopalveluiden saavutettavuusvaatimusten, WCAG 2.1 -standardin kriteerit AA-tasolla.

Värien koodit on lueteltu seuraaviin värijärjestelmiin: RGB ja LAB.

 • Verkkoväri tumma sininen: R17 G45 B96, #112d60
 • Verkkoväri sininen: R39 G120 B202, #2778ca

 

Brändi-identiteetti: Typografia

Otsikoissa käytetään tilanteen mukaan joko versaalia taipienaakkosia. Painotuotteiden otsikoissa käytetään ensisijaisesti versaalia. Kaupungin asiakirjapohjissa (Word ja PowerPoint) käytetään ensisijaisesti pienaakkosia.

Nokian kaupunki käyttää seuraavia fontteja:

Otsikot: Tablet Gothic Condensed Heavy, versaalina välistys +30–50

Ingressit ja alaotsikot: Vista Sans Nar OTCE Book, versaalina välistys +30–50

Leipäteksti: Vista Sans Nar OTCE Light/Book

Korostukset: Vista Sans Nar OTCE Regular Italic / Bold

Vaihtoehtoiset fontit:

Vaihtoehtoisia fontteja käytetään niissä tapauksissa, kun Tablet Gothic Condensed ja Vista Sans Nar OTCE -fonttiperheet eivät ole saatavilla.

Otsikot: Tahoma Bold, versaalina, normaali välistys

Ingressit ja alaotsikot: Calibri Regular, versaalina, välistys +30–50

Leipäteksti: Calibri Regular

Brändi-identiteetti: Muotokieli ja graafiset elementit

Nokian kaupungin muotokieli ja graafiset elementit on johdettu kaupungin tunnuksesta ja siinä esiintyvistä urbaaneista ja kohoavista muodoista.

Näitä moderneja muotoja voidaan käyttää ääriviivamaisesti tai laajempina kokonaisina pintoina joko yksin tai yhdessä. Yhdessä käytettynä muotojen leikkaukset ja kulmat luovat kerroksellista tunnelmaa tehden ilmeestä moniulotteisen ja mielenkiintoisen. Muotojen monipuolinen käyttö kehysmäisesti mahdollistaa myös katseen ohjaamisen haluttuun kohtaan.

Brändi-identiteetti: Kuvamaailma

Kuvamaailmassa esiintyvät ihmiset, tekeminen ja liike. Ihmiset ovat aktiivisia ja iloisia. Kun kuvataan Nokian luontoa, pyritään saamaan mukaan liikettä ja tekemistä, esimerkiksi virtaava vesi, askeleet metsässä tai pyöräilijä kaupungilla. Ensisijaisesti käytetään Nokialla kuvattuja valokuvia.