Ateria- ja siivouspalvelut

Ateria- ja siivouspalveluiden palvelualueet

Ateriapalveluyksikkö tuottaa päivittäisiä ruokapalveluja Nokian kaupungin päiväkoteihin, kouluihin ja perusturvan yksiköihin.

Harjuniityn tuotantokeittiön lisäksi Nokian kaupungilla on 3 valmistuskeittiötä, joissa valmistetaan päivittäin yhteensä noin 6700 lounasta. Palvelu- ja jakelukeittiöitä on 31. Yhteensä n. 75 ammattilaista vastaa ateriapalveluiden sujuvuudesta.

Siivous- ja monipalveluhenkilöstöä Nokian kaupungilla työskentelee tällä hetkellä yli sata henkilöä, joista perusturvan yksikössä 21 laitoshuoltajaa. Siivouskohteitamme ovat mm. päiväkodit, koulut, virastot, palolaitos, uimahalli ja Kerhola sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virta – yhteensä meillä on 126 000 m² siivottavaa päivittäin.