Kiinteistöhallinto ja isännöinti

Kaupungin kiinteistöjen hallinnointi

Kiinteistöhallinto vastaa tilojen kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista, mahdollistaa sisäisten ja ulkoisten palveluiden sujumisen terveellisissä ja turvallisissa tiloissa sekä vastaa tilojen sopivuudesta käyttäjän tarpeeseen. Lisäksi kiinteistöhallinto vastaa tiloihin kulkemisesta, avainhallinnasta sekä vartioinneista. Kiinteistöhallinnon ja isännöinnin kokonaisvaltainen toiminta perustuu vastuualueiden kanssa yhdessä tekemiseen.