Kuntalaiskysely

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät kertomaan kokemuksiaan kaupungin palveluista, ja sitä kautta vaikuttamaan niiden kehittämiseen. Vuonna 2020 kuntalaiskysely toteutettiin kolmannen kerran.

Kysely kartoittaa asukkaiden kokemuksia, mielipiteitä ja toiveita

Kuntalaiskyselyn tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus päästä ääneen ja vaikuttaa.  Vastaajia pyydetään antamaan arvionsa kunnan palveluiden toteutumisesta, mahdollisista kehittämiskohteista sekä yleisestä viihtyvyydestä kaupungissamme. Kysymysten aihealueet saattavat vaihdella tarpeiden mukaan eri kyselyvuosina. Esimerkiksi kuluneena vuonna 2020 kartoitettiin mielipiteitä palveluiden toteutumisesta poikeusoloissa.

Vastauksista koottu yhteenveto toimitetaan kaupungin johdolle, palvelualueille ja luottamuselimille. Tulokset ovat käytettävissä ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

 

Kuntalaiskyselyn tulokset 2020

Kuntalaiskyselyn tuloksista julkaistiin tiedote kaupungin sivuilla 6.10:

Tiedote kuntalaiskyselyn tuloksista

Tutustu kuntalaiskyselyn tuloksiin tarkemmin:

Kuntalaiskyselyn tiivistelmä 2020 (PDF)