Nokian kaupunki haluaa lisätä asukkaiden osallisuutta


Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Työskentely tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettu Nokian kaupunkiorganisaation sisällä, ja se laajenee ensimmäisen kerran kuntalaisten keskuuteen maaliskuun lopussa järjestettävän Osallisuusfoorumin muodossa. Vuoteen 2030 tähtäävän strategisen tavoitteen ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä on luoda yhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa.

Mitä osallisuus tarkoittaa?

 

Osallisuudella tarkoitetaan muun muassa mukanaoloa ja tunnetta, että asioihin pystyy vaikuttamaan. Mutta miten nokialaiset osallisuuden ymmärtävät ja toteutuuko osallisuus? Nokian kaupunki haluaa kuulla kuntalaisten näkemyksiä ja kutsuu kaupunkilaiset pohtimaan osallisuutta kaikille avoimeen Osallisuusfoorumiin keskiviikkona 29.3. kello 17.30. Tilaisuus järjestetään Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran Hiomo-salissa. Tilaisuuden alustajana, osallisuuteen johdattelijana ja innostajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Anna-Maria Isola.

Samaan aikaan avataan myös asukkaille suunnattu kysely.

Hyvinvointi ja vapaa-aikajohtaja Asta Engströmin mukaan tarkoituksena on yhdessä, avoimen vuorovaikutteisesti koota taustatietoa siitä, millainen kokemus asukkailla on osallisuudesta ja esimerkiksi siitä, kokevatko asukkaat olevansa kykeneviä vaikuttamaan kaupungin asioihin.

Osallisuusfoorumissa ja kuntalaisille suunnatulla kyselyllä keräämme tietoa osallisuustyön tavoitteiden ja toimenpiteiden suuntaamiseksi. Kysely toteutetaan sähköisenä, mutta suunnittelemme myös kyselyn jalkauttamista ja mahdollisuuksia tuettuun vastaamiseen esimerkiksi kirjastolla. Tiedotamme kyselystä ja vastausmahdollisuuksista lähempänä toteuttamisajankohtaa.

Osallisuuden mahdollistaminen lähtee kaupunkiorganisaation sisältä

Jotta kaupunkilaisten osallisuutta voidaan edistää, pitää ensin sisäisesti selvittää, mitä osallisuus kaupunkiorganisaatiossa tarkoittaa, ja mitä kaupunki osallisuustyöllä tavoittelee.

Nokian kaupungille on perustettu tätä työtä varten osallisuuden edistämisen työryhmä.

Työryhmään on koottu edustus kaikilta kaupungin palvelualueilta. Näin saamme mahdollisimman laajan näkemyksen kaupungin osallisuustyöhön, miltä se nyt näyttää ja mihin suuntaan sitä tulee kehittää. Työryhmä valmistelee osallisuustyötä niin, että valtuusto voi syksyn tullen käsitellä kaupungin osallisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet eli miten osallisuutta Nokian kaupungilla jatkossa toteutetaan, Engström kertoo.

Pohjamateriaalia osallisuuden sisäistä työstämistä varten työryhmä kerää Nokian kaupungin henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, jolla kartoitetaan sekä osallisuuden ymmärrystä että tilannekuvaa jo tehtävästä, osallisuutta edistävästä työstä.

Aloitettu työ osallisuuden edistämiseksi on Nokian kaupungin strategiasta johdetun Hyvinvointiohjelman kärkihanke.