Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen


Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.

Kuntalaiskyselyn vastausaikaa on 8.9.2022 saakka. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan Nokia-aiheisia yllätyspalkintoja.

Joka toinen vuosi tehtävä kuntalaiskysely toteutetaan nyt neljättä kertaa. ”Kyselyn uutena teemana tänä vuonna on kuntalaisasiointi. Haluamme tietää, millä eri tavoin nokialaiset haluaisivat jatkossa kaupungin kanssa asioida,” kertoo erityisasiantuntija Terttu Haataja.

Kuntalaiskysely monipuolistuu eri elämänvaiheiden elinkaarikyselyksi

Yläkoululaiset vastaavat omaan kuntalaiskyselyynsä koulussa. Viime vuonna tehdyn alakouluikäisten lasten kuntalaiskyselyn tavoitteena oli selvittää lasten näkemyksiä omaan elämäänsä liittyvistä asioista palvelujen ja lasten osallisuuden kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi noin 800 alakoululaista. Jatkossa alakoululaisten kysely toteutetaan samanaikaisesti muun kuntalaiskyselyn kanssa.

”Laajentamalla kuntalaiskyselyä eri ikäryhmiin, saamme arvokasta tietoa lasten ja nuorten näkökulmista,” lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen kuvailee.

Kuntalaiskyselyn vastauksista julkaistaan yhteenveto Nokian kaupungin verkkosivuilla. Tiivistelmä tuloksista toimitetaan kaupungin johdolle, palvelualueille ja luottamuselimille. Tulokset ovat käytettävissä ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Nokian kuntalaiskysely 2022
Kyselyt asukkaille -verkkosivu

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Terttu Haataja, 040 779 9007
lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen, 040 1334 345.