Kotiäänestys europarlamenttivaaleissa

Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona.

Oikeus äänestää kotona

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut (esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva, kaupungin tai hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 29.5.–4.6.2024 sijoittuvana arkipäivänä. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan puhelimitse etukäteen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua soittamalla Nokian kaupungin kirjaamoon numeroon 03 5652 0010 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Anniina Setälälle 050 395 8723. Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joka on tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta. Lomake tulee toimittaa Nokian kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Harjukatu 23, 37100 Nokia tai sähköpostitse kirjaamo@nokiankaupunki.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö äänestäjän pyynnöstä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16 mennessä. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei vaalilain mukaan voida hyväksyä.