Nokian kaupungin työntekijät entistä tyytyväisempiä työnantajaansa — 81% kaupungin työntekijöistä suosittelisi työnantajaa ystävälleen


Nokian kaupungin työntekijät arvioivat kaupungin työnantajana verrokkikuntia paremmaksi useilla työyhteisön toimivuutta, työtä ja johtajuutta mittaavilla mittareilla. Jopa 81% työntekijöistä olisi valmiita suosittelemaan ystävälleen Nokian kaupunkia työnantajana. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen kunta-alan työntekijöille teettämästä Kunta10-tutkimuksesta. Kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä seurataan työtä ja työn muutoksia, työyhteisöjen tilaa sekä johtamista ja esimiestyötä.

Nokian keltaisen kaupungintalon sisääntuloportaat ja pääovet.

Nokian kaupungin tulos oli kirkkaasti yli Kunta10 -keskimääräisen tuloksen

Kunta10-tutkimuksessa mitataan kehitystä neljässä eri pääluokassa: työ, työyhteisö, johtaminen ja työssä jatkaminen. Nokian kaupungin työntekijöiden työnantajalleen antamat arvosanat ovat huomattavasti keskimääräistä parempia verrattuna muihin tutkimuksessa mukana oleviin kuntiin.

– Henkilöstön työtyytyväisyys ja siihen liittyvä hyvinvointi on yksi Nokian kaupungin strateginen valinta, ja olemme asettaneet tavoitteeksemme olla Kunta10-tutkimuksen vertailukuntien kärjessä vuoteen 2027 mennessä. Nyt saadut tulokset kertovat, että asioita on alkanut tapahtua, ja että olemme matkalla oikeaan suuntaan, iloitsee Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut muun muassa työyhteisön kehittymisessä, lähiesimiestoiminnassa ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen lisääntymisessä. 70% Nokian kaupungilla työskentelevistä kokee työn imua, kun puolestaan työstressiä koetaan aiempaa harvemmin.

– Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä esihenkilöiden ja koko henkilöstön kanssa pureutumalla niihin kehitettäviin kohtiin, jotka ovat aiemmissa mittauksissa ja selvityksissä nousseet parannettaviksi kohteiksi. Tehdyt kehittämistoimenpiteet johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamisessa, tiivis yhteistyö esihenkilöiden kanssa ja osaamisen varmistaminen ovat varmasti osaltaan tukeneet menestymistämme Kunta10-tutkimuksessa. Työnantajana haluamme kuunnella henkilöstöä ja aidosti kehittää työnantajakokemusta, summaa Nokian kaupungin henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen.

Työssä jatkamisen osalta hieman aiempaa harvempi uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka, mutta toisaalta aiempaa harvempi on konkreettisesti harkinnut eläkettä. Työnantajan vaihtoaikeissa ei Nokian kaupungilla ollut muutoksia, vaikka Kunta10-tasolla työnantajan vaihtoa on harkinnut entistä useampi. Jopa 81 % vastanneista suosittelisi Nokian kaupunkia työnantajana ystävilleen. Kehityssuunta tässä on hyvä, ja poikkeaa koko Kunta10 -aineiston trendistä.

Asiakasväkivallan lisääntyminen huolestuttavaa

Kokonaisuutena hyvien ja positiivisten tulosten joukosta erottuu huolestuttavana ilmiönä asiakasväkivaltatilanteiden lisääntyminen. Nokian kaupungin työntekijöistä entistä useampi on kohdannut työssään joko suoraa fyysistä tai henkistä väkivaltaa, tai väkivallan uhkaa.

– Näitä tilanteita esiintyy erityisesti sivistyspalveluissa. Koska tilanne vaatii nopeaa reagointia, olemme jo kokoontuneet sivistyksen yhteistoimintaryhmän kanssa pohtimaan keinoja väkivallasta aiheutuvan haitan vähentämiseksi, kertoo Nokian kaupungin työsuojelupäällikkö Antti Salo. Lisäksi kaupungin yleiseen koulutussuunnitelmaan on lisätty väkivallan uhkatilanteisiin liittyvää koulutusta, Salo jatkaa.

Väkivaltaan tai sen uhkaan voidaan varautua kouluttautumalla, mutta hedelmällisintä olisi, jos muutos tapahtuisi asiakasrajapinnassa.

– Työntekijöihimme kohdistettu väkivalta, tai sen uhka ei ole missään tapauksessa oikeutettua, eikä sillä ratkaista asioita missään olosuhteissa. Tämä olisi jokaisen kunnan palveluita käyttävän syytä muistaa, Väätäinen toteaa.

Kunta10-tutkimus

Kunta10-seuranatatutkimusta on tehty vuodesta 1997 lähtien. Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Mukana olevat kaupungit hyödyntävät tuloksia henkilöstön työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämiseen. Työterveyslaitos käyttää kyselytuloksia tieteelliseen tutkimukseen, jolla tutkitaan työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.
Tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Raisio, Naantali, Oulu, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Viimeisin tutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2022.