Tilastot

Kaupunkina nuori, historialtaan vanha

Nokia on yli tuhat vuotta vanhan muinais-Pirkkalan aluetta. Nokia kuului vuosisatojen ajan vanhaan Suur-Pirkkalaan, joka v. 1922 jakaantui Etelä- ja Pohjois-Pirkkalan kunniksi. Pohjois-Pirkkalasta tuli kauppala v. 1937 ja vuotta myöhemmin nimi muutettiin Nokiaksi.

Nokiasta tuli kaupunki vuonna 1977.

Tilastokeskuksen sivuille

Pinta-ala

Nokian pinta-ala on 348 neliökilometriä, josta vettä on 59 neliökilometriä. Asukkaita on 108 neliökilometriä kohti.

Väestö 

Asukkaita

 • v. 2016      33 210
 • v. 2015      33 162
 • v. 2014      32 847
 • v. 2013      32 690
 • v. 2012      32 354
 • v. 2011      32 056
 • v. 2010      31 659

Ikärakenne (2014)

 • 0 – 14 vuotiaita         6 529
 • 15 – 64 vuotiaita    20 356
 • yli 65 vuotiaita          5 966

Väestönmuutokset (2014)

 • Syntyneet     360
 • Kuolleet        267
 • Nokialle muuttaneet      1 649
 • Nokialta muuttaneet      1 627
 • Väestönlisäys     157

 

Yhteydet

Etäisyydet maanteitse:

 • Tampere 15,6 km
 • Helsinki 190,2 km
 • Turku 151,2 km
 • Pori 96,5 km
 • Vaasa 238,3 km
 • Tampere-Pirkkalan lentokenttä 15 km.

Työpaikat

 • Työpaikat 10 288 (Tilastokeskus 2014)
 • Työllinen työvoima 13 447 (Tilastokeskus 2015)
 • Työttömyysaste 14,5 % (keskim. 2013 / Työministeriö)
 • Työpaikkaomavaraisuus 79,9 % (Tilastokeskus 2012) 

Työmatkaliikenne (Tilastokeskus)

 • Nokialta muualla työssäkäyvät 5 022 
 • Nokialla muualta työssäkäyvät 2 037

Työpaikat toimialoittain (Tilastokeskus) 

 • Maa-, metsä- ja kalatalous 1,0 %
 • Teollisuus- ja rakennustoiminta 37,5 %
 • Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 %
 • Tuntematon 1,4 %

Suurimmat työnantajat

Yritys, työntekijät

 • Nokian kaupunki, 2 064
 • Nokian Renkaat -konserni, 1 175
 • Agco Sisu Power (Nokia), 877
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pitkäniemen sairaala, 630
 • OY SCA Hygiene Products AB, 265
 • Patria Aviation Oy, 180
 • Purso-Yhtiöt, 167
 • Nanso Group Oy (Nokia),166
 • Pirkanmaan Osuuskauppa, 157
 • Mainio Vire Oy, 140
 • Upofloor Oy (Nokia), 71
 • TP-Kunnossapito, 70
 • Kylpylähotelli Rantasipi Eden, 70
 • Ecperi Care, n. 60
 • Nokian poliisiasema, n. 40

Kasvatus ja opetus

Päivähoitopalvelut 

Nokian kaupunki tarjoaa päivähoitoa päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja leikkitoimintana. Lapsia kunnallisessa päivähoidossa on 1 924, ostopalvelu, 52, heistä esiopetuksessa 469.

 • 21 päiväkotia
 • 27 perhepäivähoitajaa

Perusopetus ja lukiokoulutus

 • 10 alakoulua, joissa 2 545 oppilasta
 • 2 yläkoulua, joissa 1 162 oppilasta
 • Lukio, jossa 361 oppilasta
 • Peruskoulun aloitti 2014 syksyllä 471 lasta. Lukioon pääsyn kynnys oli 7,5 keskiarvo.

Muut oppilaitokset

 • Pirkan opisto, 20 900 opiskelijaa, 2 020 järjestettyä kurssia,380 opettajaa / tuntiopettajaa.

Perusturva ja terveys

Terveyskeskuksen avoterveydenhuolto

 • 25 terveyskeskuslääkäriä
 • 13 hammaslääkäriä
 • 24 terveysenhoitajaa

Terveyskeskuskäynnit 2014

 • 54 075 lääkärikäyntiä
 • 5 601 äitiysneuvola ja perhesuunnittelukäyntiä th
 • 7 325 lastenneuvolakäyntiä
 • 9 966 koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käyntiä
 • 32 167 suun terveydenhuollossa käyntiä

Vuodeosastot

 • Osasto 1, 36 vuodepaikkaa, 13 996 hoitopäivää
 • Arviointi- ja kuntoutusosasto, 13 517 hoitopäivää

Sosiaaliset tukipalvelut

 • Toimeentulotuki, kotitaloudet 1 258 asiakasta
 • Vammaisten palvelut ja tukitoimet, 713 asiakasta

Vanhusten hoito

Vihnuskoti (vanhainkoti)

 • 39 hoitopaikkaa, 13 724  hoitopäivää
 • 19 lyhytaikaishoitopaikkaa, 7 040 hoitopäivää

Kotihoito

 • 78 lähihoitajaa/kodinhoitajaa
 • 12 terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa
 • 370 säännöllisen kotihoidon asiakkaita
 • 160 128 asiakaskäyntiä omana toimintana

 

Tekniset palvelut

Vedenjakelu

 • Liittymiä 6 360 kpl.
 • Pohjavedenottamot: Maatiala ja Mihari ja yhteys Tampereelle Kolmenkulman ja Sarpatintien suunnasta.
 • Veden myynti 1 650 000 m3.

Jätevedenkäsittely

 • Liittymiä 6 205 kpl.
 • Jätevedenpuhdistamot: Kullaanvuori ja Siuro.
 • Jätevedenpumppaamot 61 kpl.
 • Hulevedenpumppaamot 3 kpl.

   Laskutettu jätevesi 1 850 000 m3. 

Rakennusvalvonta 2014

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat 379 kpl

 • Omakotitalot 52
 • Rivitalot 11
 • Kerrostalot 1
 • Yritystilat 11 

Valmistuneet asunnot eriteltyinä (asuntoa):

 • Omakotitalot 68
 • Rivitalot 22
 • Kerrostalot  70

Kunnallistekniset palvelut

 • Katujen määrä 236 km
 • Hoidetut viheralueet 115 ha 

Jätehuolto

Nokia on osakas Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä, joka hoitaa jätehuollon Nokian kaupungin alueella. 

Vapaa-aika

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat Nokian kaupungin kulttuuri- kirjasto- nuoriso- ja liikuntapalvelut.  Palveluiden painopiste on lasten ja nuorten toiminnassa ja sen tukemisessa.

Katso tarkemmat tiedot vapaa-aikapalveluiden vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksesta:

http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/

  

Kulttuuripalvelut

 

Kulttuuripalvelut luovat mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen tukemalla ja koordinoimalla paikallista kulttuuritoimintaa, tuottamalla tapahtumia ja näyttelyitä sekä hallinnoimalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja taidekokoelmia.  Kulttuuri- ja taidekasvatus kouluilla ja päiväkodeilla on keskeinen osa toimintaa.

 

Tapahtumien ja näyttelyiden osallistujat:    

Yleisötapahtumat                                                  27 727

Taidetalon näyttelyt                                                 5 253

 

Kulttuurikasvatus, osallistujat:

Koulujen ja päiväkotien kulttuurikasvatus,

Nokian kulttuuripolku:                                         10 241

 

Kokoontumistilojen kävijät:

Hinttalan kotiseututalo                                         4 700

Kerhola                                                                 55 786

Knuutilan kartano                                                 2 000

Knuutilan aittahotellissa yöpymisiä                  1 600

 

 

Keskeisiä tapahtumia

 

 

Tapsan Tahdit

Vuodesta 1987 säännöllisesti järjestetty kotimaisen kevyen musiikin tapahtuma houkutteli Nokialle 8.-10.8.2014 runsaat 10 000 kävijää. Tapahtuman yhteydessä luovutettiin 14. Iskelmä-Finlandia-palkinto. Tapahtuman järjestelyistä vastasi ostopalveluna Onnensirkus Oy.

www.tapsantahdit.fi

 

Nokia-viikko

Kaupungin vuosittaisen nimikkoviikolla voi tutustua Nokian vapaa-ajan tarjontaan, palveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin.  17.-25.5.2014  viikon aikana toteutettiin 120 eri tilaisuutta,  joissa vieraili runsaat 11 000 kävijää. Tapahtumia olivat mukana toteuttamassa kaupungin palvelukeskusten lisäksi paikalliset seurat, järjestöt sekä elinkeinoelämä.

 

Hinttalan kesä

Hinttalan kotiseututalon alueella voi osallistua viikoittaiseen toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin kesäkuusta elokuuhun. Kahvilapuoti on avoinna ympäri vuoden.

 

www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/kulttuuri/

 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten terveen kasvun, hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistumisen tukeminen kasvatuksellisilla menetelmillä.

 

Tilatoiminta

Kolme nuorisotilaa:

Mansi, Ruskeepäänkatu 56

Unelma (suljettu 10 / 2014), Pentintie

Nuorisokahvila Nuksu, Välikatu 24

 

Nuorten Ohjauspiste Kellari, Souranderintie 13

 

Toimintaan osallistuneet:

Nuorisotilatoimintaan ja klubitoimintaan osallistujat                              10 764

Nuorisovaltuusto ja Lasten parlamentin toimintaryhmä ja

kulttuurinen nuorisotyö                                                                                     6 772                                            

 

 

Nuorten ohjauspiste Kellari:

Etsivä nuorisotyö: ohjausta ja tukea kohti koulutusta ja työelämää          137

Erityisnuorisotyö: ryhmiä, yksilöohjausta, valistusta                                     841

 

 

www.nuortennokia.fi - verkkopalvelu

NuortenNokia, nuorten oma verkkosivusto julkaistiin 7.3.2014.  Sivusto on kehitetty OKM:n erityisavustuksen turvin. Sivuille on koottu nuorten elämään liittyvää tietoa ja lisäksi sivusto on säännöllisesti ns. interaktiivisessa käytössä, esimerkiksi eri tapahtumia on kuvattu livenä sivustolle.

Lapset ja nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti sivujen sisällön tuottamiseen. Vuoden 2014 aikana sivustolla oli 14 000 aktiivista käyttäjää ja sivustolla oli vierailtu 65 000 kertaa.

 

www.nuortennokia.fi

 

Kirjastopalvelut

Nokian kirjastot kuuluvat Pirkanmaan kirjastojen PIKI -yhteisjärjestelmään. Asiakkailla on käytössä kirjastokortti, jota he voivat käyttää koko maakunnan kattavan kirjastoverkon alueella.

Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus käyttää PIKI-verkkokirjastopalveluja https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena sekä nyt myös mobiiliversiona https://m.piki.fi/web/arena

 

Nokian kirjastoyksiköt:

Pääkirjasto                                      aukiolotunnit             2 472                      

Koskenmäen kirjasto                    aukiolotunnit            1 495                                                   

Linnavuoren kirjasto                      aukiolotunnit             1 161                      

Kirjastoauto                                     aukiolotunnit             1 102                     

ajetaan ma-pe parilliset/parittomat reitit

 

Kokoelmien määrä 188 420,   kävijöitä 193 421        

 

www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/kirjasto/

 

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut liikuttavat kaikkia kuntalaisia hyvinvointia lisäävillä laadukkailla, helposti saavutettavilla ja yhteistyöllä tuotetuilla palveluilla.

 

Uimahalli

Kävijöitä                                        164 095

 

Jäähalli

Kävijöitä                                          62 237

 

Palloiluhalli

Kävijöitä                                          29 500    

 

Liikuntasaleja, kuntoratoja ja ulkokenttiä

 

 

Ulkokentät  25

Lähiliikuntapuistot  5

Jääkiekkokaukalot 7

Luistinradat 15

Uimaranta EU 1 (valvottu)

Uimarannat 5

Valaistut n. 19 km kuntorata/hiihtoladut

Ylläpidetyt ladut n. 60 km

Matonpesupaikat 5

Beachvolley kentät 3

Tenniskenttä (2 -ratainen) 1

Koripallokenttä 1

Frisbeegolf rata 1

Urheilukenttä 1

Murskepintainen kenttä, heittolajeille 1

Jalkapallokentät nurmi  4

Jalkapallokenttä,  tekonurmi 1

Skeittiparkki 1

 

www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/liikunta_ja_ulkoilu/