Keskustan arkkitehtuurikilpailu

Nokian kaupungin vuonna 2015 järjestämässä arkkitehtisuunnittelukilpailussa tavoitteena oli ideoida laadultaan korkeatasoinen sekä samalla realistinen ja toteuttamiskelpoinen maankäyttöratkaisu keskusta-alueen elinvoiman lisäämiseksi, maankäytön kehittämiseksi ja tulevien asemakaavamuutosten suunnittelun tueksi.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää periaatteet kaupungin keskustan kehittämiseen vähintään 30 vuoden aikatähtäimellä. Tämä pyritään toteuttamaan nykyistä rakennetta täydentämällä ja uudistamalla. Suunnittelulla on tarkoitus osoittaa, miten keskustan palveluverkkoa voidaan kehittää niin yksityisten kuin julkistenkin palveluiden osalta. Keskustan elinvoimaisuutta tuetaan myös asuntoja ja työpaikkoja lisäämällä.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon kaupunginhallitus laatuarvioinnin perusteella kutsui seuraavat neljä osallistujaa: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, FCG Arkkitehdit sekä Arkkitehdit Anttila Rusanen Oy. Kaikki neljä jättivät määräaikaan mennessä kilpailuehdotuksensa.

Kilpailun voitti Arkkitehdit Anttila Rusanen Oy:n ehdotus ”Ropelli”. Kunniamaininnan sai Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy:n ehdotus ”Tahti Tiivistyy”.

Kilpailuehdotukset

Nimimerkki ”Tahti tiivistyy”

Kokokonaissuunnitelma
Otteita korttelialueista 1
Otteita korttelialueista 2
Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio
Havainnekuvia
Selostus

Nimimerkki ”Jokivarren syvin olemus”

Kokonaissuunnitelma
Otteita korttelialueista 1
Otteita korttelialueista 2
Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio
Havainnekuvia
Selostus

Nimimerkki ”Vuosirenkaat”

Kokonaissuunnitelma
Otteista korttelialueista
Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio
Havainnekuvia 1
Havainnekuvia 2
Selostus

Nimimerkki ”Ropelli”

Kokonaissuunnitelma
Otteita korttelialueista
Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio
Havainnekuvia 1
Havainnekuvia 2
Selostus