Kyselyt

Vastaa kuntalaiskyselyyn

Asukaskysely Nokian kaupungin asukkaille on avautunut! Toivomme palautetta ja kokemuksia kaupungin palveluista. Risut ja ruusut ovat tervetulleita!

Kyselyn löydät tästä linkistä.

Kysely on täytettävissä myös paperisena. Lomakkeita on saatavilla uimahallilla, pääkirjastolla, Linnavuoren kirjastolla sekä Tottijärven ja Taivalkunnan kouluilla.

Vastausaikaa on perjantaihin 7.9. klo 15:een asti.

Kysely toteutetaan joka toinen vuosi osana kaupungin asiakaspalvelun kehittämistä. Kiitos vastauksestasi!

 

Kysely nokialaisille yrittäjille

Nokian kaupunki haluaa tehdä hyvää yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja selvittää, millä tavoin mahdollisimman moni paikallinen yritys/yrittäjä voisi olla mukana tarjoamassa palveluitaan kaupungille. Osallistumalla kyselyyn voit kertoa, millaista tietoa toivoisit saavasi julkisista hankinnoista. Saatujen vastausten perusteella järjestämme paikallisille yrityksille koulutuksen julkisista hankinnoista ja kaupungin hankintaprosesseista.

Kysely on päättynyt. Kiitos vastauksista!

 

 

Asiakasraatiin ilmoittautuminen

Nokian kaupunki kokoaa syksyn 2018 aikana asiakasraadin, jolla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kehittämiseen. Raati kokoontuu kahdesti syyskaudella 2018 ja kahdesti kevätkaudella 2019 ja keskustelee kaupungin palveluiden kehittämiseen liittyvistä teemoista. Kokoontumiset ovat arkipäivisin klo 17-19 joko kaupungin virastotalolla tai toimintaympäristöömme tutustuen.

Mikäli halukkaiden määrä ylittää raatiin valittavien määrän, kokoonpano muodostetaan edustamaan nokialaisia mahdollisimman kattavasti esimerkiksi asuinpaikan ja ikäryhmän osalta. Tämän vuoksi kysymme muutaman perustiedon sinusta ja elämästäsi.

Ilmoittautumisaika on päättynyt, kiitos mielenkiinnosta! Olemme yhteydessä valittuihin henkilöihin.