Lapsiperheet toivovat kohtaamisia muiden perheiden kanssa


Nokialla järjestetään avointa kohtaamispaikkatoimintaa eri-ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Kohtaamispaikassa perheillä on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, tutustua toisiin perheisiin, leikkiä, pelailla ja halutessaan osallistua ohjattuun toimintaan. Toimintaa järjestävät perhekeskusverkoston eri toimijat, myös yhteistyössä keskenään: Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistykset, Nokian Mammat, seurakunta ja kaupungin eri palvelualueet.

Toiminnan kehittämiseksi perhekeskusverkosto kartoitti lapsiperheiden kokemuksia olemassa olevista kohtaamispaikoista ja toiveita tulevan toiminnan suhteen. Sähköinen palautekysely toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa ja kyselyyn vastasi 57 vastaajaa. Kaikkien yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin kolme jäätelölahjakorttia, jotka on postitettu voittajille. Lämmin kiitos kaikille vastaajille ja paljon onnea voittajille!

Perhekeskusverkoston uusi kohtaamispaikka toimi kevään 2022 ajan Nokian Taidetalon yläkerrassa. Noin viidennes (19 %) kyselyn vastaajista oli käynyt Taidetalon kohtaamispaikassa ainakin kerran, mutta toisaalta lähes kolmannes (32 %) ei ollut kuullut kyseisestä toiminnasta. Taidetalolla käyneet perheet pitivät illoissa erityisesti askartelusta, iltapalasta ja kohtaamisista muiden perheiden kanssa. Vastaajat kokivat tilat kuitenkin liian ahtaiksi ja kaikuviksi sekä fyysisesti esteellisiksi.

Myös perhekeskusverkoston muut kohtaamispaikat olivat monille vastaajille tuttuja ja vastaajat olivat käyneet esimerkiksi MLL Nokian perhetaloilla, MLL Siuro-Linnavuoren perhekahvilassa, seurakunnan perhekerhoissa ja Nokian Mammojen toiminnassa. Kyselyn vastausten perusteella perheet kävisivät kohtaamispaikassa mieluiten arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Mieluisinta tekemistä olisi liikunnallinen toiminta, leikkiminen, tutustuminen toisiin perheisiin, vertaistuki, askartelu ja musiikki. Nokian keskustaa pidettiin hyvänä sijaintina kohtaamispaikalle (89 % vastaajista), mutta sen rinnalla myös Etelä-Nokian alue sai paljon kannatusta: 15 % vastaajista toivoi lisää toimintaa eteläisen Nokian kaupunginosiin ja kylille.

Perhekeskusverkoston kohtaamispaikkatoiminta jatkuu syksyllä tuttuun tapaan. Toimintaa kehitetään kyselyssä saatujen vastausten perusteella ja Taidetalon kohtaamispaikka muuttaa suurempiin tiloihin Tyttölän päiväkotiin. Tietoa toiminnasta löydät perhekeskusverkoston toimijoiden omilta nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavilta, Aamulehden Menokoneesta sekä elokuun aikana julkaistavalta Perheiden Nokia -sivustolta.

 

Lisätietoa:

Maria Antikainen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, puh. 040 637 5224, perheidennokia(at)nokiankaupunki.fi

Perheiden Nokia | Facebook

Perheiden Nokia (@perheidennokia) • Instagram