Lähes 800 alakouluikäistä nokialaista kertoi näkemyksiä omasta elämästään ja kaupungin palveluista


Kaupunki toteutti viime vuoden lopulla ensimmäistä kertaa nokialaisille alakouluikäisille lapsille kuntalaiskyselyn osana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää lasten näkemyksiä omaan elämäänsä liittyvistä asioista palvelujen ja lasten osallisuuden kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi noin 800 alakoululaista, mikä on noin 28 % ikäryhmästä.

”Kyselyn tulokset on jaettu palvelualueille ja alakouluille hyödynnettäväksi”, kertoo Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen.

Perustarpeiden ja turvallisten aikuisten läsnäolo elämässä ovat lapselle tärkeitä

Perustarpeiden ja turvallisen aikuisen läsnäolon merkitys lapsille ilmenee selkeästi vastauksista. Jos lapsella ei ollut turvallista aikuista tai hän ei ollut asiasta varma, se näyttäytyi negatiivisempina vastauksina ja tyytymättömyytenä. 92 % vastaajista on elämässään useampi kuin yksi turvallinen aikuinen ja 5 % vastaajista on yksi turvallinen aikuinen elämässään.

Omaan kouluun ja Nokian palveluihin oltiin varsin tyytyväisiä

90 % vastanneista lapsista oli erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kouluunsa. Koulua arvioitaessa avoimissa vastauksissa korostuivat ilmapiiriin, turvallisuuteen, kavereihin, oppimiseen ja työrauhaan liittyvät asiat. Kaiken kaikkiaan koulussa tärkeiksi asioiksi koetaan oppiminen, ympäristö, hyväksyntä, avun saanti, joukkoon kuuluminen ja ruoka.

Kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja oppilashuoltopalvelut sekä kunnan yleiset terveyspalvelut saivat hyvät arviot alakoululaisilta.

Vapaa-ajan tyytyväisyyttä tuovat perhe, ystävät ja mielekäs tekeminen

Vastaajista 96 % oli erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä omaan vapaa-aikaansa. Tyytyväisyyteen vapaa-aikana vaikuttavat suuresti perhe, läheiset, kodin ilmapiiri, riittävä ruoka, kaverit ja mielekäs tekeminen. Tyytymättömyyttä aiheuttavat muun muassa eripurat perheessä, liiallinen puhelimenkäyttö ja läksyjen tai harrastusten suuri määrä.

86 % vastanneista lapsista oli sitä mieltä, että Nokialla on riittävästi paikkoja lasten vapaaseen oleskeluun vapaa-aikana. Tyytyväisyyttä tuovat esimerkiksi leikkipuistot, pyöräilymahdollisuudet, koulut ja päiväkodit, kirjastot, kaupat ja liikuntapaikat. Tyytymättömyyttä aiheuttavat esimerkiksi vähäinen skeittipaikkojen määrä, oleskelupaikkojen vähäisyys sekä turvattomuuden tunne oleskelupaikoissa.

Vastaajista 89 % oli sitä mieltä, että heidän on helppo kulkea kodin ja koulun lähellä itsenäisesti. 79 % vastanneista lapsista oli sitä mieltä, että heidän asuinalueellaan on turvallista liikkua. Kävely- ja pyöräteihin sekä pimeän ajan valaistukseen toivottiin parannusta.

Lapsiystävällinen kunta -työ Nokialla

Nokian kaupunki sai UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toukokuussa 2021. Lapsiystävällinen kunta -työtä ohjaa sen visio Näen, kuulen, kysyn, otan mukaan – ulkopuolelle ei jää kukaan ja tahto edistää kunnassa lapsen oikeuksien toteutumista.

Alakouluikäisille suunnattu kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa 2021 – 2023. Alakouluikäisille suunnatulla kyselyllä lisätään lasten osallisuutta palvelujen kehittämisessä ja se otetaan jatkossa osaksi joka toinen vuosi toteutettavaa kuntalaiskyselyä.

Lisätiedot:

Anette Lehtonen
lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, varhaiskasvatuksen suunnittelija
040 1334 345
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi