Nokialainen esiopetus saa huoltajilta erinomaiset arviot


Esiopetuksessa olevien lasten huoltajia pyydettiin arvioimaan esiopetusta, lapsen tuen toteutumista, yhteistyötä koulun kanssa sekä kertomaan toiveitaan esiopetukselle. Arvioit esiopetuksesta ovat kokonaisuudessaan hyvät ja sen koetaan tukevan hyvin lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista.

Kyselyyn vastasi 282 huoltajaa ja vastausprosentti on 61,2% Vastausten tuloksia hyödynnetään esiopetuksen kehittämisessä ja opetussuunnitelmien päivittämistyössä.

Esiopetuksen vahvuudet arvioinnin mukaan

Lapsi voi osallistua esiopetuksessa kaikkeen toimintaan yksilöllisistä lähtökohdistaan riippumatta.3,8 /4,0
Henkilöstö hyväksyy lapseni sellaisena kuin hän on. 3,8 /4,0
Perheemme ja henkilöstön välinen suhde on luottamuksellinen. 3,7 /4,0

Esiopetuksen kehittämiskohteet arvioinnin mukaan

Henkilöstö tukee lapsen kaverisuhteiden muodostumista ja ylläpitämistä. 3,5 /4,0
Toiset lapset hyväksyvät lapseni sellaisena kuin hän on. 3,5 /4,0
Saamme säännöllisesti tietoa lapsen tuen toteutumisesta esiopetuksessa. 3,5 /4,0

Huoltajien ajatuksia esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö vaihtelee yksiköittäin paljon. Pandemian vaikutus yhteistyön mahdollisuuksien toteutumiseen on ollut merkittävä. Suuri osa huoltajista koki yhteistyön ja tiloihin tutustumisen tärkeänä ja lapsen koulun aloittamista helpottavana. Osa huoltajista koki, että yhteistyön määrä on ollut liian suurta, lasta kuormittavaa ja sisältö liiallista valmentamista kouluun.
Huoltajien vastauksista nousi tarve esiopetuksen merkityksen selkeyttämiseksi kasvun ja oppimisen polun jatkumossa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa olevien lasten huoltajille esiopetuksen merkitys oppimisen jatkumossa näyttäytyi selkeämpänä.

Huoltajien toiveet esiopetukselle

Monet huoltajat toivovat sitä, mitä esiopetus on tarjonnutkin. Vastauksissa painottuivat turvallinen ilmapiiri, kannustaminen, ryhmässä toimiminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen sekä itsenäisyyden harjoittelu. Myös monipuoliset kokemukset, leikki, erilaiset taidot sekä oppimisen ilo toistuvat vastauksissa.

” Parhaansa yrittämistä ja itsensä ja omien onnistumisien arvostamista.”
” Kykyä sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä.”
”Perusasioiden ´(mm. vuorovaikutus, ruokailut, vaatetus, omista tavaroista huolehtiminen) tukemista”
”Monipuolista esiopetusta, monin eri toimintamuodoin, mutta myös vielä rauhaa ja aikaa antaa kasvaa ja kehittyä!”
”Oikeudenmukaisuutta ja tilanteiden kunnollista selvittelyä.”
”Apua lapselle vaikeisiin tilanteisiin, tukea kaveritaitoihin.”

 

Lisätietoja
Anette Lehtonen
varhaiskasvatuksen suunnittelija
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
040- 133 4345