Linnavuori, asemakaavan laajennus Huhtalevontien päähän

Valmisteilla on:

13. kaupunginosa, Linnavuoressa on tarkoitus muodostaa energiahuollon korttelialuetta Linnavuoren teollisuusalueen pohjoispuolelle ja samassa yhteydessä lisätä omakotitontteja Huhtalevonkadun päähän ja kehittää katuyhteyksiä. Energiahuollon korttelialueille on suunnitteilla uusi sähköasema Linnavuoreen ja sähkövarasto. Kaava-alue on laajuudeltaan noin 20 hehtaaria ja käsittää metsän Linnavuoren asuntoalueen ja teollisuusalueen välistä sekä Huhtalevontien itäpuolelta ja Hirviniityntien ja sen jatkeen pohjoispuolelta.
(Diaarinumero: NOK/617/2023)

Kaavakartta 3.10.2023 (pdf)
Selostus 20.10.2023 (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla, Harjukatu 21, 3. kerros, 9.11. – 11.12.2023. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.
Mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Kaavaa valmistelee projektiarkkitehti Jorma Hakola, puh. 050 395 8759.

Nokialla 9.11.2023
Kaupunkikehityslautakunta