Uusi MAL-sopimus Tampereen kaupunkiseudulle vuosille 2020-2023 – Nokian asemanseudun kehittämiseen merkittävä rahoitus valtiolta


Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutulos valmistui 29.5. ja tuli julkiseksi 2.6.2020. Sopimuksen voimaantulo vaatii seutuhallituksen, kuntien valtuustojen ja valtioneuvoston hyväksynnän.

Nokian asemanseutu saa merkittävän rahoituspotin

MAL-sopimuksen yhtenä keskeisenä hankkeena on Tampereen seudun lähijunaliikenteen jatkokehittäminen. Tähän sisältyvät myös investoinnit Nokian, Tampereen Tesoman sekä Lempäälän asemiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa lähijunaliikenne pitkällä aikavälillä.

– Nokian kannalta MAL-sopimusneuvotteluiden lopputulos on erittäin hyvä. Sopimus tuo asemanseudun kehittämiseen merkittävästi lisää resursseja. MAL-sopimuksen tavoitteena on myös Nokialle tärkeän lähijunaliikenteen jatkumisen turvaaminen tuleville vuosille, sanoo Tampereen kaupunkiseudun neuvotteluryhmään kuulunut Nokian kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Nokian asema-alueen kehityshanke suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä valtion kanssa. Uuden matkakeskuksen, toisen asemalaiturin ja ratapihan suunnittelukustannusten arvioidaan olevan noin 300 000 euroa, josta valtion osuus on 50 % ja enintään 150 000 euroa. Toteutuksen kustannusarvio on noin 3,7 miljoonaa euroa, josta valtion osuus 50 % ja enintään 1,85 miljoonaa euroa.

Niemisen mukaan Nokian nykyisen rautatieaseman ympäristöön suunnitellaan uutta matkakeskusta, joka toimii tulevaisuudessa kaupungin joukkoliikenteen solmukohtana. Tuleva matkakeskus palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Matkakeskuksen läheisyyteen on suunnitteilla myös uusia kerrostaloja.

MAL-sopimus ohjaa maankäytön, asumisen ja liikkumisen kestävää kehitystä

MAL-sopimukset ovat suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välisiä sopimuksia, jotka ohjaavat asuinrakentamisen, maankäytön ja liikenneinfrastruktuurin suuria linjoja. Sopimuksissa määritellään tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Uusi sopimus on jatkoa vuonna 2019 päättyneelle MAL-sopimukselle. Sen panostukset kohdistuvat erityisesti kestävään liikkumiseen, joukkoliikenteen edellytyksiin sekä raideliikenteen kehittämiseen, millä pyritään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä kestävämpään maankäyttöön ja asumiseen.

Lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780