Nokian kaupunki ja Väylävirasto sopimukseen asemanseudun kehittämisestä


Nokian kaupunki ja Väylävirasto ovat neuvotelleet kevään 2021 aikana hankesopimuksen, jossa osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan ja edistämään Nokian ratapihan kehittämistä yhteisrahoitteisena hankkeena. Sopimus liittyy valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen toteutukseen.

Havainnekuva Nokian tulevaisuuden matkakeskusalueesta, jossa etualalla VR:n lähijunia, keskellä uusi bussiterminaali ja jalankulku- sekä pyöräilyväyliä ja takana uutta asuinrakentamista.

Nokian kaupunki ja Väylävirasto ovat sopineet kolmesta hankekokonaisuudesta: ratapihan ja laiturialueiden muutostöistä, radan alittavasta uudesta alikulusta sekä liityntäpysäköintialueesta. Tavoiteaikataulu toteutuksessa on nykyinen MAL-sopimuskausi, joka päättyy vuoden 2023 lopussa.

– Hankkeen toteutuessa uusi matkustajalaituri lisää Nokian aseman henkilöjunakapasiteettia ja mahdollistaa henkilöjunaliikenteen kasvun vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi suunnitellut raiteistomuutokset parantavat aseman liikennöitävyyttä ja esteettömyyttä. Uudet esitetyt ratkaisut lyhentävät myös henkilöliikenteen matka-aikoja ja parantavat tavarajunien toimintaedellytyksiä, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Tämän lisäksi kaupungin ja Väyläviraston sopimuksessa sovitaan uudesta alikulkukäytävästä ja vanhan purkamisesta sekä matkakeskusalueen pohjoispuolisesta liityntäpysäköintialueesta.

Infrapalveluiden johtajan Jussi Pesosen mukaan uusi alikulkukäytävä mahdollistaa esteettömän kulun laiturialueille ja sujuvoittaa liikennejärjestelyjä asemanseudulla.

– Uusi liityntäpysäköintialue tuo korvaavien paikkojen lisäksi myös lisäpaikkoja pysäköintiin, sanoo Pesonen.

Nokian kaupungin ja Väyläviraston sopimuksen perusteella käynnistyvän suunnittelukokonaisuuden arvo on 1,36 miljoona euroa. Suunnittelutyön ja hankkeen varsinaisen toteutuksen kokonaiskustannusarvio on noin 15,3 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 5,8 miljoonaa euroa ja kaupungin osuus 9,5 miljoonaa euroa. Nokian kaupungin puolelta sopimuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto kokouksessaan 14.6.2021. Hankesopimuksen hyväksymisellä kaupunki sitoutuu hankkeen määrärahavarauksiin tulevissa investointiohjelmissa.

Matkakeskuksen yleissuunnitelma valmistunut

Nokian uuden matkakeskuksen yleissuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2021 osana asemanseudun asemakaavatyön selvityksiä. Väyläviraston kanssa neuvoteltu hankesopimus tukee merkittävällä tavalla koko matkakeskusalueen toteutusta.

Yhdeksän hehtaarin matkakeskusalue toimii tulevaisuudessa joukkoliikenteen solmukohtana, joka palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Matkakeskuksen läheisyyteen on lähitulevaisuudessa suunnitteilla uutta rakentamista noin 130 000 k-m².

– Nokian matkakeskusalueesta muodostuu esteetön ja laadukas kokonaisuus, joka kunnioittaa alueen kulttuuriperintöä sekä maamerkkirakennuksia, kuten Teollisuusasemaa ja asemarakennusta. Sujuvat jalankulun ja pyöräilyn reitit kytkevät matkakeskusalueen saumattomasti osaksi kaupungin keskustaa, sanoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Stenlundin mukaan matkakeskusalue sijoittuu nykyisten rakennusten, uusien täydentävien asuinrakennusten sekä tulevan pysäköintitalon väliin. Uusi bussiterminaali rakentuu alueen keskelle. Liityntäpysäköintiä kehitetään radan molemmilla puolilla ja pyöräpysäköinnille varataan asema-alueella noin 450 paikkaa.

Nokian kaupungilla on päävastuu matkakeskusalueen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä useiden eri osahankkeiden yhteensovituksesta.

Lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780

Yleissuunnitelma Nokian matkakeskusalueen keskeisimmistä toiminnoista, joihin kuuluvat mm. kaksi asemalaituria, radan alittava uusi alikulku, bussiterminaali sekä liityntäpysäköintialueet. (Kuva: Sitowise Oy)