Nokian asemanseudun kehittäminen etenee – kaavaluonnoksessa moderni matkakeskus ja uusia kerrostalokoteja sadoille asukkaille


Nokian asemanseudun ja matkakeskuksen suunnittelu on edennyt asemakaavan muutoksen luonnosvaiheeseen. Yhdeksän hehtaarin alueelle on suunnitteilla uusi matkakeskus, joka palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Lisäksi matkakeskuksen välittömään läheisyyteen on tulossa uutta asuinrakentamista. Asemakaavamuutosluonnosta käsitellään Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 12.10.2021.

Havainnekuva Nokian tulevaisuuden matkakeskusalueesta, jossa etualalla VR:n lähijunia, keskellä uusi bussiterminaali ja jalankulku- sekä pyöräilyväyliä ja takana uutta asuinrakentamista.

– Matkakeskusalue sijoittuu nykyisten rakennusten, uusien täydentävien asuinrakennusten sekä tulevan pysäköintitalon väliin. Uusi linja-autoterminaali rakentuu alueen keskelle. Liityntäpysäköintiä kehitetään radan molemmilla puolilla ja pyöräpysäköinnille varataan asema-alueella runsaasti paikkoja. Kaupunki vastaa matkakeskusalueen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä useiden eri osahankkeiden yhteensovituksesta, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Uusia kerrostaloasuntoja 500 asukkaalle

Matkakeskusalueella on Kiinteistöyhtiö Oy Nokian Radanvarren sekä Teollisuusaseman, Toriaseman ja Vanhan aseman kiinteistöyhtiöiden maanomistuksia. Asemakaavassa esitetään Kiinteistöyhtiö Oy Nokian Radanvarrelle uutta rakennusoikeutta noin 10 000 k-m² kolmelle tai neljälle 7- tai 8-kerroksiselle asuinkerrostalolle.

Teollisuusaseman, Toriaseman ja Vanhan aseman kiinteistöyhtiöt suunnittelevat nykyisten rakennusten kunnostamista sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamista. Asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin yhtiöille myös noin 12 000 k-m² uutta asuinrakennusoikeutta neljän kerrostalon rakentamiseksi. Lisäksi radan varteen on suunnitteilla pysäköintitalo kiinteistöjen käyttöön.

Nykyisen linja-autoaseman tilalle esitetään noin 7000 k-m² uutta asuinrakennusoikeutta, joka mahdollistaa 2–3 kerrostalon rakentamisen. Näiden kerrostalojen rakentaminen voitaisiin aloittaa uuden linja-autoterminaalin valmistuttua. Nokian kaupungin tavoitteena on, että alueelle tulevasta asuntorakentamisesta osa on kohtuuhintaista asuntorakentamista edellyttäen, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää rahoituksen.

– Nokian kaupunki saa asemakaavamuutoksella Rautatienkadun ja ratapihan väliin uuden linja-auto- ja taksiterminaalin sekä pysäköintitalon liityntäpysäköintiä varten. Matkakeskustoiminnot järjestetään tiiviisti niin, että siirtymämatkat liikennemuodosta toiseen ovat sujuvat. Ratapihalla sijaitseva makasiinirakennus joutunee antamaan tilaa muille toiminnoille. Vanha asemarakennus saa kaavassa suojelumerkinnän ja se olisi hienoa saada arvoiseensa käyttöön, sanoo projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavamuutos asetetaan nähtäville. Tämän jälkeen käsitellään kaavasta saatu palaute ja laaditaan kaavaehdotus.

Lisätiedot:
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609
Jorma Hakola, projektiarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 050 395 8759

Yleissuunnitelman karttakuva Nokian tulevasta matkakeskuksesta.
Tarkennettu yleissuunnitelma Nokian matkakeskuksesta. (Kartta: Ramboll Oy)