Nokian matkakeskusalueelle suunnitteilla monipuolinen liikenteen, asumisen ja palveluiden keskittymä


Nokian uuden matkakeskusalueen asemakaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Noin 1,5 kilometrin kaava-alueelle on suunnitteilla uusi matkakeskus, joka palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Matkakeskuksen asemakaavaehdotusta käsitellään Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 1.11.2022.

Nokian matkakeskusalueesta muodostuu esteetön ja laadukas kokonaisuus, joka kunnioittaa alueen kulttuuriperintöä sekä maamerkkirakennuksia. Alueen keskelle on suunnitteilla uusi linja-autoterminaali.
Nokian matkakeskusalueesta muodostuu esteetön ja laadukas kokonaisuus, joka kunnioittaa alueen kulttuuriperintöä sekä maamerkkirakennuksia. Alueen keskelle on suunnitteilla uusi linja-autoterminaali. (Kuva: HIMLA arkkitehdit Oy)

Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan Nokian matkakeskusalueelle rakennusoikeutta noin 30 000 k-m², josta noin puolet eli 15 000 k-m² on uutta asuin- ja liiketilarakentamista. Tämä mahdollistaisi noin kuuden asuinkerrostalon rakentamisen.

– Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia luonnosvaiheen palautteiden perusteella. Kaava-alueen kokoa ja kiinteistöjen rakennusoikeuksia on täsmennetty. Vanhojen rakennusten osalta suojelumerkintä on tarkennettu koskemaan vanhan asemarakennuksen, Toriaseman vanhan osan sekä Teollisuusaseman merkittävimpiä rakennuksia. Ratapihalla sijaitseva makasiinirakennus joutuu antamaan tilaa muille toiminnoille, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Stenlundin mukaan vanhan asemarakennuksen, Teollisuusaseman ja Toriaseman kiinteistöyhtiöt suunnittelevat nykyisten rakennusten kunnostamista sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamista.

 Nokian Rautatienkadun varrelle on varattu paikka pysäköintitalolle liityntäpysäköintiä varten. Myös radan pohjoispuolelle on suunniteltu uutta liityntäpysäköintialuetta.
Nokian Rautatienkadun varrelle on varattu paikka pysäköintitalolle liityntäpysäköintiä varten. Myös radan pohjoispuolelle on suunniteltu uutta liityntäpysäköintialuetta. (Kuva: HIMLA arkkitehdit Oy)

Monimuotoista asumista luontoarvot huomioiden

Nokian kaupunki neuvottelee kaavaehdotuksen perusteella maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Kaupunki saa asemakaavamuutoksella Rautatienkadun ja ratapihan väliin uuden linja-auto- ja taksiterminaalin sekä pysäköintitalon liityntäpysäköintiä varten.

– Nykyisen linja-autoaseman tilalle esitetään noin 6000 k-m² uutta asuinrakennusoikeutta, joka mahdollistaa kahden kerrostalon rakentamisen. Näiden kerrostalojen rakentaminen voitaisiin aloittaa uuden linja-autoterminaalin valmistuttua. Kaupungin tavoitteena on, että alueelle tulevasta asuntorakentamisesta osa on kohtuuhintaista asuntorakentamista edellyttäen, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää rahoituksen, sanoo projektiarkkitehti Jorma Hakola.

Hakolan mukaan kaupunkivihreän huomioiminen matkakeskusalueella on tärkeää asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Matkakeskuksen kaava-alueella kulkevat myös Laajanoja ja Kyyninoja, jotka ovat uhanalaisen purotaimenen elinympäristöä. Kaavaehdotuksen suojelumerkinnällä turvataan alueella luonnon monimuotoisuus ja purotaimenen elinympäristön säilyminen.

Merkittäviä parannuksia liityntäpysäköintiin

Nokian matkakeskusalueen liityntäpysäköintiä kehitetään radan molemmilla puolilla. Radan pohjoispuolelle osoitetaan kaavaehdotuksessa uusi liityntäpysäköintialue sekä eteläpuolelle pysäköintitalo liityntäpysäköinnin ja kiinteistöjen käyttöön. Tällöin liityntäpysäköintipaikkoja on mahdollista kasvattaa noin 500 autopaikkaan.

Pyöräpysäköinnille varataan uudistuvalla asema-alueella runsaasti tilaa. Radan molemmille puolille on suunnitteilla polkupyörien liityntäpysäköintiä varten paikat noin 200 polkupyörälle. Pyöräpaikat toteutetaan runkolukittavina ja osa paikoista voidaan toteuttaa myös katoksellisina.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen matkakeskuksen asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville.

Lisätiedot:
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609
Jorma Hakola, projektiarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 050 395 8759