Kuntalaiskyselyn 2022 tulosten perusteella asukkaat ovat tyytyväisiä elämäänsä Nokialla


Kaupunki selvitti kuntalaiskyselyllä nokialaisten näkemyksiä kaupungin palveluista, toiminnasta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn kertyi yli 800 vastausta. Kuntalaiskyselyn mukaan 75 prosenttia nokialaisista on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä elämäänsä Nokialla.

Varhaiskasvatusta kiiteltiin, terveyspalveluissa on kehitettävää

Kyselyssä mitattiin kuntalaisten tyytyväisyyttä eri palveluihin. Asteikossa 5 vastasi erittäin hyvää, 4 hyvää, 3 keskivertoa, 2 huonoa ja 1 erittäin huonoa.

Kokonaismielikuva kaupungin palveluista on myönteinen tai melko myönteinen puolella vastaajista ja neutraali 34 prosentilla vastaajista.

Parhaimman arvosanan asteikolla 1-5 saivat kirjastopalvelut (4,3), varhaiskasvatus (3,7), Pirkan opisto (3,7) koulut (alakoulu 3,7 ja yläkoulu 3,6) ja neuvolapalvelut (3,6). Näille palveluille sekä liikuntapalveluille annettiin paljon kehuja kyselyn sanallisessa palautteessa. Uudet koulut keräsivät myös kiitosta.

Kehitettävää löytyi teiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta sekä erityisesti talvikunnossapidosta. Tietyömaat näyttäytyivät hitaina ja laajoina projekteina monen vastaajan silmissä. Nokian sisäisen liikenteen toimivuuteen toivottiin parannusta.

Ikäihmisten palvelut sekä vammaispalvelut saivat kriittistä palautetta, mutta toisaalta moni kuntalainen kiitteli hyvistä palvelukokemuksista. Sanallisten palautteiden perusteella moni vastaaja näkee palvelun laadun vaihtelun taustalla resurssipulan.

Terveyspalveluiden saatavuus ja laatu sekä yhteydensaanti terveyspalveluihin saivat negatiivista palautetta. Monilla oli kehnoja kokemuksia takaisinsoittopalveluista. Henkilökunnan ammattitaitoa sekä ystävällistä palvelua kiiteltiin sanallisissa vastauksissa. Neuvolapalvelut sai terveyspalveluista kirkkaimman arvosanan sekä reilusti positiivista sanallista palautetta.

”Terveyspalveluihin tuli kiittävääkin palautetta, mutta se valitettavasti jää kriittisen palautteen jalkoihin. Jatkossa hyvinvointialueen vastuulla on tuottaa tasavertaisesti laadukkaita palveluita kaikille Pirkanmaan kunnille,” pohtii erityisasiantuntija Terttu Haataja. Kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pirkanmaan laajuiselle hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Kuntalaiset hoitavat mieluiten asioitaan sähköpostilla

”Kyselyn uutena teemana tänä vuonna oli kuntalaisasiointi. Halusimme tietää, millä eri tavoin nokialaiset haluaisivat jatkossa kaupungin kanssa asioida,” kertoo Haataja.

Kuntalaisilta kysyttiin, toivoisivatko he Nokialle keskitettyä asiointi- ja neuvontapistettä. Vastaajista 69 prosenttia vastasi ”kyllä”.

34 prosenttia vastaajista kuitenkin ilmoitti itse haluavansa asioida mieluiten sähköpostilla. 28 prosenttia halusi asioida puhelimitse, 25 prosenttia paikan päällä ja 13 prosenttia chat:ssa. Sanallisten vastausten perusteella kuntalaiset pitävät tärkeimpänä sitä, että saavat helposti yhteyden kuntaan ja asiat hoituvat sujuvasti.

Nokialaiset arvostavat luonnonläheisyyttä, palveluita ja liikenneyhteyksiä

66 % vastaajista suosittelisi erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti ystävälleen tai tuttavilleen Nokiaa. Suosituksissa nousivat usein esille luonto, palveluiden läheisyys, hyvät liikenneyhteydet sekä kaupungin kehittyminen. Kuntalaiset toivoivat vehreyden säilyttämistä, vaikka kaupunki kehittyykin vauhdilla ja uusia rakennuksia sekä asuinalueita rakennetaan. Maaseutualueiden tärkeydestä muistutettiin palautteessa.

Asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus saivat hyvät arvostelut kuntalaisilta. Asuinympäristön viihtyisyys sai keskiarvoksi 3,7 ja turvallisuus 3,8 asteikoilla 1-5. Luontoa, puistoja, liikunta-alueita ja mukavaa naapurustoa arvostettiin. Parannusta toivottiin yleiseen siisteyteen sekä moottoriajoneuvojen kuljettajien ajokäytökseen ja ajonopeuksiin.

75 % vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämäänsä Nokialla. ”Olen erittäin iloinen, että Nokia pystyy tarjoamaan hyvän elämän olosuhteet. Monilapsiset perheet (3 lasta tai yli) ovat erityisen tyytyväisiä elämäänsä Nokialla, mikä kertoo onnistumisestamme lapsiystävällisenä kuntana”, kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Vastauksia saatiin ilahduttava määrä

Kuntalaiskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa koko ihmisen elinkaaren kattavana kyselynä. Alakoululaisille oli viime vuonna oma räätälöity kuntalaiskysely ja yläkoululaisille oli tänä syksynä oma heille suunniteltu kuntalaiskysely. Kaikkien kolmen kyselyn vastausmäärä on noin 2800.

Kuntalaiskyselyyn vastasi 819 kuntalaista. Aikaisempina kyselyn toteuttamisvuosina 2016, 2018 ja 2020 vastaajien määrät ovat olleet 1004, 1154 ja 1176.

”Pidän vastausmääriä oikein hyvinä. Kiitän suuresti kaikkia kuntalaiskyselyihin vastanneita. Vastauksia hyödynnetään kaupungin talousarviovalmistelussa ja toiminnan kehittämisessä”, kertoo kuntalaiskyselyä nyt neljättä kertaa organisoinut erityisasiantuntija Terttu Haataja.

”Saimme vastauksia eri-ikäisiltä ja eri tyyppisillä alueilla asuvilta kuntalaisilta. Suuri osa vastaajista oli työikäisiä nokialaisia, mutta ikäihmisten vastausmäärä oli kattava. Vastaajien kirjo erilaisine taustoineen on tuonut meille monipuolista ja arvokasta palautetta.”

Kuntalaiskysely toteutettiin verkossa 15.8. – 8.9.2022.

Yhteystietonsa kuntalaiskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Nokia-aiheisia yllätyspalkintoja. Arvonta on suoritettu ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kuntalaiskysely 2022 tiivistelmä tuloksista (PDF)

Lisätiedot
Hallintojohtaja Hanna Vuojela p. 044 486 0905
Erityisasiantuntija Terttu Haataja p. 040 779 9007