Nokian kaupungin yläkoululaiset ottivat kuntalaiskyselyn heti omakseen


Kaupunki toteutti tänä syksynä ensimmäistä kertaa nokialaisille yläkouluikäisille oman kuntalaiskyselyn osana Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä. 7-9-luokkalaisista jopa 78 % vastasi kyselyyn ja kertoi näkemyksiään omasta elämästään sekä kaupungin palveluista.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä omaan elämäänsä liittyvistä asioista palvelujen ja nuorten osallisuuden kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 1179 nuorta, mikä on 78 % yläkoululaisten ikäryhmistä.

Kyselyn tulokset jaetaan palvelualueille ja yläkouluille hyödynnettäväksi kehittämistyössä. Yläkoulut saavat koulukohtaiset tulokset käyttöönsä.

Yläkoululaiset olivat varsin tyytyväisiä kouluun ja Nokian palveluihin

Nuoret arvioivat asteikolla 1 – 5 muun muassa oman koulunsa ilmapiiriä, mahdollisuutta oppia, työrauhaa, turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuutta olla oma itsensä koulussa. Arvioitujen teemojen keskiarvoksi muodostui 3,8. Parhaimman arvostelun sai mahdollisuus oppia arvosanalla 4,1.

Nuoria pyydettiin arvioimaan kaupungin tuottamia palveluita oman käyttäjäkokemuksen pohjalta. Kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja oppilashuoltopalvelut sekä kunnan yleiset terveyspalvelut saivat hyvät arviot yläkoululaisilta. Kaikkien nuorten käyttämien palveluiden keskiarvoksi muodostui 3,6. Parhaimman arvosanan 4,0 sai kirjastopalvelut.

Vapaa-ajan tyytyväisyyttä tuovat harrastukset, ystävät, perhe ja vapaa oleminen

Vastaajista 74 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä omaan vapaa-aikaansa. Tyytyväisyyteen vapaa-aikana vaikuttavat suuresti harrastukset, ystävät, perhe ja myöskin täysin vapaa oleminen. Nuorista 7 % oli tyytymättömiä vapaa-aikaansa. Tyytymättömyyden syyksi kerrottiin yleisimmin mielekkään tekemisen puute tai kavereiden puuttuminen.

57 % vastanneista nuorista oli sitä mieltä, että Nokialla on riittävästi paikkoja nuorten vapaaseen oleskeluun vapaa-aikana. Tyytyväisyyttä tuovat esimerkiksi kirjasto, nuorisotilat ja eri harrastusmahdollisuudet. Avoimissa vastauksissa nuoret ehdottivat lisää erilaisia aktiivisia toimintoja kuten luvallista paikkaa moposuoralle, mopopajaa, airsoft-/paintball-ulkopelialuetta, isompia ja parempia jalkapallohalleja, skeittiparkkeja ja frisbeegolf-ratoja.

Avovastauksista nousi esille, että nuoret haluaisivat Nokialle kahviloita, vaateliikkeitä, ympäri vuorokauden auki olevaa kauppaa, parempaa kaupungin sisäistä liikennettä ja lähikauppoja asuinalueille.

Nuorten mielestä Nokia on turvallinen paikka elää ja olla

Kyselyn turvallisuusosiossa nuorilta kysyttiin arviota esimerkiksi kävely- ja pyöräilyteistä, asuinalueen turvallisuudesta, pimeän ajan valaistuksesta ja helppoudesta kulkea lähiympäristössä. Turvallisuusosion vastausten keskiarvoksi muodostui 4,0 asteikon ollessa 1 – 5.

Lapsiystävällinen kunta -työ Nokialla

Nokian kaupunki sai UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toukokuussa 2021. Lapsiystävällinen kunta -työtä ohjaa sen visio Näen, kuulen, kysyn, otan mukaan – ulkopuolelle ei jää kukaan ja tahto edistää kunnassa lapsen oikeuksien toteutumista.

Yläkouluikäisille suunnattu kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa 2021 – 2023. Alakouluikäisille räätälöityä kyselyä pilotoitiin jo vuonna 2021. Kyselyillä lisätään lasten ja nuorten osallisuutta palvelujen kehittämisessä ja ne otetaan jatkossa osaksi joka toinen vuosi toteutettavaa kuntalaiskyselyä.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -työstä verkkosivuiltamme.