Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset 2021 ovat haussa 4.10. - 5.11.2021

Yksityistieavustus kuulutus on tämän sivun liitteet kohdassa. Yksityistiehakemuslomake oli nettisivuilla ainoastaan hakuajan 4.10. - 5.11.2021 klo 15.00 asti.

Talvi aurauksineen lähestyy hyvää vauhtia, minkä takia kaupunki haluaa muistuttaa aurausviittojen asentamisesta yksityisteille. Viitat olisi hyvä laittaa paikoilleen mahdollisimman pian, jotta ne olisivat paikoillaan syksy ensimmäisen lumipyryn yllättäessä.

Nokian kaupunki myöntää vuosittain yksityisteille avustuksia hakemusten perusteella. Avustukset tulee kohdentaa yksityisteiden kunnostukseen.

Kaupunki avustaa yksityisteitä myös auraamalla talviaikana lumet. Talvihoito ei kata liukkauden torjuntaa eikä polanteen tai sohjon poistoa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että
1. tielle on perustettu tiekunta
2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Ehtona avustuksen saamiselle on yksityistien varrella oleva vakituinen asutus sekä yksityistien pituus, joka tulee olla yli 100 metriä. Myös 1.1.2019 voimaan tulleessa laissa (560/2018) kunnan avustuksille asetetuttujen avustuskriteerien täyttyminen on ehtona avustuksen saamiselle.

Avustus tulee käyttää yksityistien kunnostustehtäviin tai materiaaleihin. Yksityistieavustusten hakuaika ilmoitetaan kuulutuksella lehdessä sekä kaupungin verkkosivulla lähempänä hakuaikaa.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

 

Yksityistielaki uudistunut 1.1.2019

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Uudella lailla (560/2018) kumotaan vuonna 1963 voimaan tullut laki yksityisistä teistä (358/1962).

Kuntien tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävä lakkaavat uuden lain myötä 31.12.2019. Tielautakunnat käsittelevät ennen uuden lain voimaantuloa vireille tulleet asiat vanhan lain säännösten mukaisesti vuoden 2019 aikana.

Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa jatkossa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Maanmittauslaitos ja käräjäoikeudet vastaavat tielautakuntien tehtävistä 1.1.2019 lähtien.

Kunnan avustukset

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa (560/2018) asetettu vanhasta laista (358/1962) poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kuntien tulee huomioida yksityistieavustuksissa.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain (560/2018) 50 §:ssä edellytetään.

Lisätietoja

 

Uusi yksityistielaki

Maanmittauslaitoksen sivuille