Yleisten alueiden käyttölupa

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaupungin yleisellä alueella tehtävät työt ja järjestettävät tapahtumat sekä mainokset vaativat yleisten alueiden käyttöluvan. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin. Pyrimme käsittelemään luvan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa. Lupapäätöksen mukana toimitetaan tarvittaessa lisäohjeita käyttöön liittyen.