Yleisten alueiden käyttölupa

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaupungin yleisellä alueella tehtävät työt ja järjestettävät tapahtumat sekä mainokset vaativat yleisten alueiden käyttöluvan. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin. Pyrimme käsittelemään luvan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa. Lupapäätöksen mukana toimitetaan tarvittaessa lisäohjeita käyttöön liittyen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on tarkoitettu yleisten alueiden käyttöluvan hakijoille. Katuinsinööri laatii lupaehdot ja myöntää luvat. Tällä hetkellä itse luvan hakeminen on maksutonta, mutta katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Käyttöluvista voidaan periä korvauksia. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.

Yleisten alueiden käyttölupaan on tullut 50 € hinnankorotus tarkastus- ja valvontamaksuihin kaupunginvaltuuston 23.3.2020 tekemällä päätöksellä. Uudet hinnat tulevat voimaan kaikkiin 10.6.2020 jälkeen haettaviin lupiin. Uudet hintatiedot loytyvät sivupalkin liitteess: Ohjeistus_yleisten alueiden käyttölupa hintatietoineen 23.3.2020.pdf