Yleisten alueiden käyttölupa

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaupungin yleisellä alueella tehtävät työt ja järjestettävät tapahtumat sekä mainokset vaativat yleisten alueiden käyttöluvan. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin. Pyrimme käsittelemään luvan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kaupunki ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa. Lupapäätöksen mukana toimitetaan tarvittaessa lisäohjeita käyttöön liittyen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu yleisten alueiden käyttöluvan hakijoille. Katuinsinööri Aino Tuikka laatii lupaehdot ja myöntää luvat. Tällä hetkellä itse luvan hakeminen on maksutonta, mutta katualueen sekä puistoalueilla tehtävien töiden osalta peritään katulupaehtojen mukainen maksu. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu kaksinkertaisena.