Romuajoneuvot

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja, yleensä isännöitsijä, joko kirjeitse tai sähköpostitse Ilkka Mustaniemi.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

– ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
– ajoneuvon sijainti
– laskutusosoite siirtokulujen perintää varten
– mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.

Ajoneuvo katu- tai yleisellä alueella

Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa infrapalveluille. Ajoneuvolle annettava siirtokehotusaika on 14 vuorokautta.

Säilytys ja romuttaminen

Kaupunki säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja Tampereen kaupungin Tarastejärven varastoalueella jona aikana omistaja voi lunastaa ajoneuvon. Kun ajoneuvon omistus on siirtynyt kaupungille määräajan umpeuduttua, ajoneuvo toimitetaan valtuutetulle kerääjälle.