Nokian ydinkeskustaa uudistetaan Poutuntien korttelikilpailulla

Nokian kaupunki järjestää korttelikilpailun Poutuntie 2-8 kerrostaloalueen uudistamiseksi. Kilpailualue sijaitsee Poutuntien ja Nokian valtatien välisellä alueella Nokian ydinkeskustassa. Alueelle on tarkoitus toteuttaa arkkitehtonisesti korkealaatuinen kokonaisuus, joka muodostaa Nokian kaupungin keskustan tulevalle rakentamisen uuden laatutason ja tulevaisuuteen tähtäävän profiilin.

Korttelikilpailulla etsitään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaita ehdotuksia, jotka tarjoavat rakennus- ja asuntotyypeiltään monipuolisia sekä innovatiivisia asumisratkaisuja. Tarkoituksena on, että Poutuntien alueelle rakentuu sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Rakennuksiin halutaan yhteistiloja, jotka lisäävät asukkaiden yhteisöllisyyttä. Lisäksi maantasokerrokseen edellytetään liike-, palvelu- tai yhteiskäyttötiloja.

Nokian kaupungin tavoitteena on kehittää kaupungin keskustaa tulevina vuosina mm. tiivistämällä kaupunkirakennetta. Poutuntien alueen uudistaminen tuo lisää asukkaita keskustaan ja mahdollistaa myös palveluiden kehittymisen.

”Poutuntien korttelialueen kilpailu on tärkeä osa Nokian keskusta-alueen kehittämistä. Tavoitteena on saada alueesta niin asumisen ja asuinympäristön kuin kaupunkikuvankin kannalta toimiva kokonaisuus”, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

”Haluamme korttelikilpailun kautta löytää työryhmiä, jotka kykenevät kilpailukorttelin laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen, ja joiden kanssa kaupunki jatkaa asemakaavan kehittämistä. Tavoitteenamme on, että alueen asemakaavaehdotus on kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä syksyllä 2018”, kertoo kaavoitusjohtaja Jorma Hakola.

Kilpailuaika julkistamisesta kilpailun jättöön on 1.12.2017 - 4.5.2018 reilut viisi kuukautta. Kilpailu pyritään ratkaisemaan kesäkuussa 2018. Asemakaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn talvella 2019.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, kaavoitusjohtaja Jorma Hakola p. 050 395 8759

Kilpailun tarjousvaihetta koskevia kysymyksiä ei tullut. Kysymykset tuli toimittaa 15.12.2017 klo 15 mennessä.

Kilpailua koskevia kysymyksiä ei tullut. Kysymykset tuli toimittaa 21.2.2018 klo 15 mennessä.

 

Kilpailuohjelma
Liite 1 Kilpailualueen rajaus
Liite 2 3D-ilmakuvat
Liite 3 Pohjakartta
Liite 4 Verkostokartta
Liite 5 Meluselvitys
Liite 6 Rakentamistapaselvitys