Kuusisto – Lehtiniemi asemakaava ja asemakaavan muutos

19. (Sammalisto) kaupunginosa, asemakaava ja asemakaavan muutos. Tavoitteena on kehittää Nokian kaupungin strategian mukainen rannan läheinen viihtyisä pientaloasuinalue
Kuusisto-Lehtiniemi alueelle.
(Diaarinumero: NOK/822/2020)

Kaavakartta, luonnos 24.4.2024 (pdf)
Selostus 24.4.2024 (pdf)

Kaava-aineistot ovat nähtävänä Nokian kaupungin internet-sivuilla www.nokiankaupunki.fi/nahtavillaolevatkaavat sekä virastotalon ilmoitustaululla, Harjukatu 21, 3. kerros, 27.5. – 26.6.2024.
Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteella: Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, Harjukatu 21, 37100 Nokia tai
kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi.
Mielipiteessä tulee mainita asian suluissa oleva diaarinumero.

Kaavaa valmistelee projektiarkkitehti Jorma Hakola, 050 395 8759.

Nokialla 24.5.2024
Kaupunkikehityslautakunta