Lapsiystävällinen kunta- työ etenee


Nokian kaupungin toinen Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelma on valmistunut. Työ asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi on jo käynnistetty. Tutustu toimintasuunnitelman tavoitteisiin ja lasten ja nuorten osallisuuteen kehittämistyössä.

UNICEFin myöntämä Nokian Lapsiystävällinen kunta -logo

Lasten ja nuorten erilaisissa kyselyissä ja kouluterveyskyselyssä esiin nostamat asiat ovat vaikuttaneet suunnitelman laatimiseen. Lapsiystävällinen kunta- koordinaatioryhmässä ja lasten ja nuorten verkostoryhmässä on nuorten edustus ja lisäksi lapset ovat mukana kehittämistyössä. Työtämme ohjaa Nokian kaupungin lapsiystävällinen kunta- työn visio Näen, kuulen, kysyn, otan mukaan – ulkopuolelle ei jää kukaan.

Edistämme lasten ja nuorten mielenterveyttä

  • Palkkaamme lasten ja nuorten mielenterveyttä tukeviin tehtäviin lisää henkilöstöä, koulupsykologeja ja – kuraattoreita, lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä ja ohjaajia päiväkoteihin sekä kouluihin.
  • Muodostamme ehkäisevälle päihdetyölle rakenteet ja laadimme suunnitelman. Otamme nuoret mukaan Nokian kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatimiseen, lisäksi lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto kommentoivat suunnitelmaa.
  • Lisäämme henkilöstön mielenterveyden edistämiseen ja tukemiseen liittyvää menetelmällistä osaamista.

Edistämme lasten osallisuutta

  • Teemme alakoululaisille suunnatun kuntalaiskyselyn, jolla selvitämme lasten ajatuksia ja kokemuksia. Jaamme kyselyn tuloksia eri tahoille lasten osallisuuden lisäämiseksi kaupungin palveluiden kehittämisessä. Keräämme lapsilta palautetta kyselystä ja kehitämme sitä saadun palautteen perusteella.
  • Selvitämme lapsilta heille mieluisia osallistumisen tapoja ja hyödynnämme tietoa lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistuksessa ja toteuttamisessa.
  • Otamme 6.-9.-luokkalaiset mukaan kesälomatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Loma-agentteina toimivat nuoret osallistuvat loma-ajan toiminnan suunnitteluun ja toimivat apuohjaajina. Loma-agentit selvittävät nuorilta, minkälaista toimintaa he kesälomalla haluaisivat. Nuoret päättävät ja äänestävät budjetin kohdentamisesta. Toiminnan päättyessä loma-agenteilta ja toimintaan osallistuneilta nuorilta kerätään palautetta toiminnan kehittämiseksi.

 

Edistämme lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta

  • Kehitämme perhekeskusverkostoa ja laadimme perhekeskustoiminnalle toimintasuunnitelman.
  • Osana perhekeskusverkostoa kehitämme tukea neuropsykiatrisiin (nepsy) vaikeuksiin ja muodostamme poikkihallinnollisen rakenteen työn toteuttamiselle yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Tuemme vanhempia ja ammattilaisia kohtaamaan ja tukemaan nepsy-piirteisiä lapsia. Lisäksi kehitämme Nepsy-välinelainaamoa yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa.
  • Kehitämme moninaisuuden sekä lasten ja perheiden erilaiset tilanteet huomioivan sähköisen perhekeskuksen. Sähköinen perhekeskus on palvelutarjotin, joka kokoaa yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnatut kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan toiminnot ja palvelut. Sivuston suunnittelussa hyödynnetään lapsilta kerättyä tietoa viestinnästä. Pyydämme nuorilta kommentteja sivustosta sen perustamisvaiheessa. Nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja kehittämään nuorten osiota sivustolle, joka toteutetaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

Kehitämme kaupungin hyvinvointityön johtamista ja koordinointia poikkihallinnollisesti ja otamme lapsivaikutusten arvioinnin laajemmin käyttöön päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa.

 

Lisätietoja
Anette Lehtonen
Lapsiystävällinen kunta- koordinaattori
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi