Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliokäytännöt Nokian kaupungin lasten ja nuorten ateriapalveluissa

Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosruokailun tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja hyviä ruokailutottumuksia. Tarvittaessa lapselle tai nuorelle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen mukainen ruokavalio. Erityisruokavalioselvitys tulee antaa pysyvistä erityisruokavalioista (keliakia, diabetes, laktoositon ruokavalio), vakavia oireita aiheuttavista ruoka-aineallergioista sekä uskonnollisiin ja eettisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta. Nokian kaupungin erityisruokavaliokäytännöissä noudatetaan kansallisen allergiaohjelman suosituksia ja pyritään mahdollisimman selkeään ja yhdenmukaiseen eritysruokavalioiden ilmoitusmenettelyyn. Toimilla turvataan iänmukainen, turvallinen ja ravitsemuksellisesti riittävä ja monipuolinen ruokavalio lapsille ja nuorille ruokailoa unohtamatta. Samalla tuetaan monipuolisen ruokailun taidon ja terveyttä edistävän syömiskäyttäytymisen kehittymistä.

Sairauden hoitoon tarkoitettu ruokavalio toteutetaan terveydenhuollon ammattilaisen selvityksen perusteella. Ruoka-aineallergioissa ruokailusta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien tai hengenvaarallisten oireiden takia perusteltua. Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksissa keskustellaan ruokailutottumuksista ja mahdollisista ruokavaliorajoituksista ja niiden muutoksista. Tarvittaessa lapsi tai nuori perheineen ohjataan ravitsemusterapeutin tai lääkärin vastaanotolle, jossa laaditaan selvitys erityisruokavaliosta alla kuvatun käytännön mukaisesti.

Käytössä on lomake Selvitys erityisruokavaliosta (lomake 1), jolla ilmoitetaan pysyvä erityisruokavalio, vakava ruoka-aineallergia tai muu terveysperustainen välttämisruokavalio sekä eettiset että uskonnolliset ruokarajoitukset. Vanhemmat täyttävät lomakkeen pääsääntöisesti lääkärin-, terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla. Laktoosittomasta ruokavaliosta sekä uskonnollisiin tai eettisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta riittää huoltajan tai yli 15-vuotiaan ruokailijan allekirjoittama lomake. Vegaaniruokavaliota noudattavat lapset ja nuoret ohjataan kuitenkin ensin Nokian kaupungin ravitsemusterapeutin vastaanotolle, jossa lomake täytetään yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa. Jos lapsen ruokavalio sisältää vain muutamia ruoka-aineita, voidaan hoitavan terveydenhuollon yksikön ohjauksessa käyttää Vaikeissa ruoka-aineallergioissa käytössä olevat ruoka-aineet -lomaketta (lomake 2). Lomake täytetään hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

Huoltaja/opiskelija vastaa erityisruokavaliotietojen ajan tasalla pitämisestä muutosten yhteydessä.

Käytössä oleva lomake Selvitys erityisruokavaliosta (lomake 1) ja tiedote erityisruokavaliokäytännöistä löytyvät viereisistä linkeistä.

Lomakkeen täyttöohje

Huoltajan/yli 15-vuotiaan ruokailijan oma ilmoitus lomakkeella riittää, kun ilmoitetaan:

 • Laktoositon ruokavalio
 • Uskonnollisiin syihin perustuva ruokavalio (ei sianlihaa/naudanlihaa/verta tai sisäelimiä)
 • Kasvisruokavalio
  • Lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio (sis. maitotuotteita ja kananmunaa)
  • Pescovegetaarinen ruokavalio (sis. kalaa, maitotuotteita ja kananmunaa)
  • Semivegetaarinen ruokavalio (ei sisällä punaista lihaa)

Muissa tapauksissa lomake täytetään terveydenhuollon ammattilaisen (terveydenhoitaja/lääkäri/ravitsemusterapeutti) vastaanotolla.

Lomakkeiden toimitus

 • Ruokailu varhaiskasvatuksessa: huoltaja toimittaa lomakkeen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, joka toimittaa lomakkeen keittiölle
 • Kouluruokailu perusopetuksessa: Huoltaja/oppilas toimittaa erityisruokavaliolomakkeen keittiön henkilöstölle
 • Oppilaitosruokailu ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa: Opiskelija toimittaa erityisruokavaliolomakkeen oppilaitoskeittiön henkilöstölle

Päivähoitopaikan vaihtuessa tai koulun alkaessa/vaihtuessa huoltaja/opiskelija vastaa itse tiedon siirtämisestä ja voimassa olevan erityisruokavaliolomakkeen toimittamisesta uuden päivähoitopaikan henkilöstölle tai koulun keittiöhenkilöstölle. Huoltaja/opiskelija pyytää toiseen toimipisteeseen siirrettävän erityisruokavaliotodistuksensa keittiöltä. Erityisruokavalion pysyvyys tai erityisruokavalion voimassaoloaika ilmenee selvityksestä.

Sinisellä pohjalla kaksi päästään halkaistua banaania. Koristeltu viinirypäleillä. Näyttävät leikkisiltä delffiineiltä. Lisäksi kaksi sitruunan siivua, joista on tehty kala ja aurinko.

Pysyvät erityisruokavaliot

 • Keliakiaruokavalio
 • Tyypin 1 diabetes

Pysyvistä erityisruokavalioista huoltaja/opiskelija toimittaa päivähoitopaikan henkilöstölle tai koulun keittiölle terveydenhoitajan (tai lääkärin tai ravitsemusterapeutin) täyttämän ja allekirjoittaman Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen (lomake 1). Keliakiaruokavalion saaminen edellyttää diagnosoitua keliakiaa. Selvitystä pysyvästä erityisruokavaliosta ei tarvitse uusia. Huolehdi kuitenkin koulun/opiskelupaikan vaihtuessa tiedon siirtymisestä uuteen keittiöön.

 • Laktoositon ruokavalio

Laktoositon ruokavalio ilmoitetaan Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeella (lomake 1). Sen saamiseen riittää huoltajan/15-vuotta täyttäneen ruokailijan oma allekirjoitus.

Ruoka-aineallergiat

Merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita aiheuttavista ruoka-aineallergioista huoltaja/opiskelija toimittaa lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan täyttämän ja allekirjoittaman Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen (lomake 1), joka on määräaikainen. Välttämisruokavalio on yleensä määräaikainen, sillä esimerkiksi maito-, kananmuna- ja vilja-allergiat poistuvat suurella osalla lapsista ennen kouluikää. Allergiatestein todennetut vakavat pähkinä-, siemen-, selleri-, kala- ja äyriäisallergiat jatkuvat sen sijaan useimmiten aikuisikään. Selvityksen allergiaruokavaliosta kirjoittaa lapsen/oppilaan ruoka-allergiaa hoitava terveydenhuollon taho, käyttäen Nokian kaupungin Selvitys erityisruokavaliosta -lomaketta. Ruokailupaikassa on myös oltava tieto mahdollisen adrenaliiniruiskeen käytöstä, sekä siitä miten ruokailijaa hoidetaan, jos hänen epäillään saaneen vahingossa vältettävää ruoka-ainetta. Mahdolliset ruoka-ainekokeilut tehdään kotona. Uuden ruoka-aineen käyttöönotosta huoltaja ilmoittaa kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella tai sähköpostilla keittiölle mahdollisimman pian.

Jos lapsen ruokavalio sisältää vain muutamia ruoka-aineita, voidaan hoitavan terveydenhuollon yksikön (useimmiten erikoissairaanhoidon) ohjauksessa käyttää Vaikeissa ruoka-aineallergioissa käytössä olevat ruoka-aineet -lomaketta (lomake 2). Lomake täytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

Lievää oireilua aiheuttavista ruoka-aineista ei kirjoiteta erityisruokavaliotodistusta. Itsestään ohimeneviä oireita (esim. suun tai huulien kutina) aiheuttavat ruoka-aineet siirretään ruokailutilanteessa tarvittaessa syrjään. Lomakkeella 1 on mahdollista ilmoittaa nämä Ruokailutilanteessa huomioitavaa -kohdassa. Lieviä oireita aiheuttavat ruoka-aineet voi ilmoittaa myös luokanopettajalle/-valvojalle. Opettaja huomioi rajoitteet evästilauksia tehtäessä esim. luokan retkille.

Ruoka-allergian Käypä hoito -suosituksen mukaan lieviä allergiaoireita, kuten ohimenevää suun kirvelyä, kutinaa tai suun punoitusta, ei hoideta välttämisellä, vaan altistamisella ja vähitellen totuttamalla. Liian tiukka välttäminen saattaa hidastaa allergian väistymistä. Lieviä oireita aiheuttavat tyypillisesti kypsentämättömät kasvikset (esim. tomaatti, porkkana, paprika) ja hedelmät (esim. omena, kiivi) etenkin koivun siitepölyallergisilla ja atooppista ihottumaa sairastavilla lapsilla. Yleensä lieviä oireita aiheuttavat kasvikset sopivat kypsennettyinä. Lisäaine- ja mausteallergiat ovat erittäin harvinaisia. Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien oireiden takia perusteltua. Yhteistyössä lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa arvioidaan allergiaruokavalion tarve.

Uskonnollisiin tai eettisiin syihin perustuvat ruokavaliot

Uskonnollisista tai eettisistä ruokavalioista huoltaja/opiskelija toimittaa kerran Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen (lomake 1), johon riittää huoltajan allekirjoitus tai 15 vuotta täyttäneellä opiskelijalla oma allekirjoitus. Jos tilanne muuttuu, ilmoitetaan asiasta suoraan keittiölle.

Lakto-ovo-vegetaarinen kasvisruokavalio (sisältää maitotuotteita ja kananmunaa) sekä kalaa ja/tai kanaa sisältävä semivegetaarinen ruokavalio järjestyvät huoltajan tai yli 15-vuotiaan ruokailijan täyttämällä lomakkeella 1.

Vegaaniruokavalio kasvuikäisellä edellyttää ravitsemusterapeutilla käyntiä ennen todistuksen kirjoittamista. Ravitsemusterapiakäynnillä varmistetaan vegaaniruokavalion täysipainoinen ja monipuolinen koostaminen ennen todistuksen kirjoittamista. Nokian kaupungin ravitsemusterapeutille ohjataan terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolta.

Uskonnollisista syistä vältettävät ruoka-aineet (veri ja sisäelimet/sianliha/naudanliha) ilmoitetaan lomakkeella 1. Huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt ruokailija täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen. Uskontoihin liittyviä paaston ajan ruokavalioita ei toteuteta eikä ateriapalvelulla ole valitettavasti mahdollisuutta hankkia tai valmistaa eri uskontojen vaatimien käsittelytapojen mukaisia ruoka-aineita/ruokalajeja.

Muut tilanteet

Yksityislääkäreiden todistukset

Myös yksityislääkäreiden tulee käyttää Nokian kaupungin verkkosivuilta löytyvää Selvitys erityisruokavaliosta -lomaketta (lomake 1).

Ruoka-ainekokeilut

Erilaiset allergioihin liittyvät ruoka-ainekokeilut toteutetaan pääsääntöisesti kotona.

Poissaoloista ilmoittaminen

Jos erityisruokavaliolle ei ole tarvetta sairastumisen, ylimääräisten lomien, työharjoittelun, muuton tai muun syyn vuoksi, ilmoittaa huoltaja, oppilas tai opiskelija asiasta mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen tai koulun/oppilaitoksen keittiön henkilöstölle.

Ruokavalion täydentämiseen tarkoitetut valmisteet

Kaupunki tarjoaa äidinmaidonkorvikkeen (esim. Nan) vuoden ikään asti. Muut pienten lasten erityiskorvikkeet (esim. maitoa korvaava apteekin valmiste) ja 1-3-vuotiaiden lasten maitojuomat huoltajat hankkivat itse ja toimittavat varhaiskasvatukseen, kun niiden käyttö on tarpeen. Ateriapalvelu tarjoaa maitoa korvaavat kaura- ja soijapohjaiset juomat. Huoltajat toimittavat myös tarvittavat erityisvalmisteet (esim. kliiniset täydennysravintojuomat ja energiajauheet) varhaiskasvatuksen tai koulun keittiölle, mikäli lapsella on ravitsemusterapeutin laatima yksilöllinen ravitsemushoitosuunnitelma.

Erityisruokavalio jää syömättä

Peruskoulut

Jos erityisruokavalio jää koulussa syömättä yhden viikon ajan, keittiön henkilöstö pyytää ensisijaisesti opettajaa selvittämään huoltajalta onko erityisruokavaliolle enää tarvetta. Jos asiaan ei saada selvyyttä, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan.

Toisen asteen oppilaitokset

Erityisruokavaliota ei valmisteta, jos erityisruokavalion mukainen ruoka on linjastossa syömättä viikon ajan.

Kolme pakasterasiaa. Rasioissa on karhunvatukoita, vadelmia ja mustikoita.