Ympäristön tilan seuranta

Seuraamme pienvesien ja reittivesistöjen tilaa säännöllisin tutkimuksin. Kesällä keräämme tietoja leväesiintymistä. Käytössämme on erilaisia meluselvityksiä ja tarvittaessa teemme myös melumittauksia esim. liikennemelun todentamiseksi. Ilmanlaatua seuraamme nykyisin jäkälätutkimuksin ja päästöraporteista.

Vesistöt

Reittivesien vedenlaatu on kahden vuosikymmenen kuluessa muuttunut selvästi paremmaksi. Erityisesti teollisuus ja kunnat ovat alentaneet merkittävästi jätevesikuormitusta. Tästä huolimatta sinileväkukinnat rajoittavat ajoittain vesien käyttöä talousvetenä. Reittivesien kalojen makuvirheet ovat nykyisin harvinaisia.

Kaupunki ja teollisuus raportoivat säännöllisesti jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta ja päästöistä. Pyhäjärven, Kuloveden ja Siuronreitin veden laatua ja kalastoa seurataan vuosittain julkaistavissa tarkkailuraporteissa.

Uusimmat järvien ja jokien vedenlaadun seurantaraportit löytyvät julkaisut- sivulta. 1960-1990-luvuilla kerättyä tutkimustietoa Nokian kaupungin alueella sijaitsevista järvistä ja joista löytyy Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Järviwiki on Suomen järvien oma verkkopalvelu. Palvelussa voit jakaa havaintojasi ja valokuviasi järvistä sekä keskustella muiden käyttäjien kanssa.

Järviwikistä näet kesäisin myös kuntasi tai vaikka koko Suomen sinilevätilanteen.