Vireillä olevat luvat

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
Revisol Oy
Ympäristölupahakemus 8.1.2019
25.3.- 24.4.2019 Valitusaika
Kivi Trio Oy Ympäristölupahakemus 17.9.2018 21.9. – 22.10.2018 Käsittelyssä
Suomen Maa ja Kivi Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus  22.8.2017 20.10.- 20.11.2017 Päätöksestä valitettu
Landlady Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 10.11.2016 23.12.2016- 23.1.2017 Päätöksestä  valitettu
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.- 17.8.2015 Käsittelyssä

 

Lupahakemukset

Revisol ympäristölupahakemus

Revisol ympäristölupahakemuksen liitteet


KiviTrio suunnitelmaselostus

KiviTrio asemapiirustus