Vireillä olevat luvat

 

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
Nokian kaupunki Maankaatopaikat 2.10.2020 21.12.2020.-27.1.2021 Päätöksen valitusaika
Rudus Oy Maa-aines- ja ympäristölupahakemus 13.8.2020 23.11.- 30.12.2020 Päätöksen valitusaika
Kivi Trio Oy Maa-aines- ja ympäristöluvan muutoshakemus 6.11.2020 20.11.- 28.12.2020 Kuulutus
NCC Industry Oy Maa-aineslupahakemus 13.5.2019
  YVA-menettelyssä
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.- 17.8.2015 Käsittelyssä