Vireillä olevat luvat

 

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
NCC Industry Oy Maa-aineslupahakemus 13.5.2019
  YVA-menettelyssä
Vafo Finland Oy YSL 115 a § mukainen rehutehtaan ilmoitus 14.6.2021 3.8.-9.9.2021 Käsittelyssä
Pintakäsittely Nokia Oy Pintakäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 11.6.2021 24.6.-16.8.2021 Käsittelyssä
Pirkan Konepalvelu Oy Jätteiden käsittely ympäristölupahakemus 15.6.2021 24.6.-16.8.2021 Käsittelyssä
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.- 17.8.2015 Käsittelyssä
Alanen Veli-Matti Jätteiden käsittely ympäristölupahakemus 18.6.2021   Vireillä
Suomen Maa ja Kivi Oy Maa-aineslupahakemus 19.4.2021   Käsittelyssä
Tampereen sähkölaitos Maa-aineslupahakemus 7.7.2021   Vireillä