Vireillä olevat luvat

 

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
NCC Industry Oy Maa-aineslupahakemus 13.5.2019
  YVA-menettelyssä
Karpin Käsittely Oy Jätteiden ammattimainen käsittely 5.12.2019 18.5.-24.6.2020 Kuulutus päätöksestä
Landlady Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 10.11.2016 23.12.2016- 23.1.2017 Päätöksestä  valitettu
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.- 17.8.2015 Käsittelyssä

 

 

 

Lupahakemukset