Vireillä olevat luvat

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
NCC Industry Oy Maa-aineslupahakemus 13.5.2019
  Saapunut
Reon Oy
Ympäristölupahakemus 15.3.2019
17.6.- 17.7.2019 Valitusaika
Morenia Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 22.3.2019 3.5. – 3.6.2019 Käsittelyssä
Kivi Trio Oy Ympäristölupahakemus 17.9.2018 17.6. – 17.7.2019 Valitusaika
Suomen Maa ja Kivi Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus  22.8.2017 20.10.- 20.11.2017 Päätöksestä valitettu
Landlady Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 10.11.2016 23.12.2016- 23.1.2017 Päätöksestä  valitettu
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.- 17.8.2015 Käsittelyssä

 

 

 

Lupahakemukset

Reon Oy ympäristölupahakemus

Liitteitä: (kokonaisuudessaan luettavissa rakennusvalvontatoimistossa os. Harjukatu 21)

Asemapiirros

Havainnekuva

Vastaanotettavat jätteet 1

Vastaanotettavat jätteet 2

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta


KiviTrio suunnitelmaselostus

KiviTrio asemapiirustus


Morenia hakemus

Morenia Liitteet