Vireillä olevat luvat

Vireillä olevat lupa-asiat

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
Suomen Maa ja Kivi Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 22.8.2017 20.10.- 20.11.2017 Käsittelyssä
Juha Karukka Maastoliikennelain mukainen hakemus/ jäärata 2.8.2017 30.10.- 13.11.2017 Käsittelyssä
Karpin Kaivin Oy Ympäristölupahakemus/ jätteen käsittely  21.2.2017 16.10.-  15.11.2017 Käsittelyssä
Landlady Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 10.11.2016 23.12.2016- 23.1.2017 Päätöksestä  valitettu
Kivi Trio Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 31.8.2015 23.9.- 23.10.2015 Päätös annettu, valitusaika päättyy 20.12.2017
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 Saapunut