Tietoa pysäköintisäännöistä

Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Pysäköintikiekkoon on merkittävä alkamisajaksi aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista riippumatta siitä kumpaa edellä kuvattua saapumisajan merkintätapaa käytetään.

Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on selvästi ulkoapäin luettavissa.

Pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Pysäköintikiekko voi olla esimerkiksi nelikulmainen sininen kiekko, pysäköintikiekkotarra tai ulkomailla hyväksytty pysäköintikiekko. Paperista tai pahvista lappua, johon alkamisaika on kirjoitettu tai piirretty, ei hyväksytä pysäköintikiekoksi.

Sähköistä pysäköintikiekkopalvelua tai -järjestelmää ei ole otettu käyttöön Nokian eikä Pirkkalan kunnan alueella.

Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa riippumatta siitä, minkälainen pysäköintikiekko on.

Pysäköintikiekkoa myyvät useat kaupat, kioskit ja huoltoasemat.

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko/-laite kerrallaan näkyviin sijoitettuna.

 

Vuoropysäköinti

Merkit 381 ja 382. Merkillä 381 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä ja merkillä 382 kuukauden parillisina päivinä, molemmissa tapauksissa tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. Edes invalidin pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään näiden liikennemerkkien vastaisesti.