Polttopuut

Kaupungin omistamien talousmetsien sekä kaavoitettujen puistometsien hoitotöiden yhteydessä syntyy ympäri vuoden eri laatuista polttopuuksi kelpaavaa puuta. Puistotuotanto myy kyseisen puutavaran kuntalaisille.

Polttopuun pinokuution hinta vaihtelee laadun mukaan 15-28 euron välillä.

Polttopuurangan myyntiä hoitaa puistoalueiden kunnossapidon työnjohtaja Jyrki Mäntylä.