Puistot ja metsät

Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, puistoja ja metsiä.

Nokian kaupungilla kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista joita on n. 180 h sekä taajamametsistä. Suurimmat hoidetut puistoalueet ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto sekä luonnonkaunis Puropuisto.
Nokialla sijaitsevat myös Sarpatinharjun monimuotoinen metsäalue vaelluspolkuineen sekä Viikinharjun ja Siuro-Linnavuoren puistometsät  hoidettuine lenkkipolkuineen.  Nokialla on 10 ylläpidettävää monitoimipuistoa sekä 27 kunnossapidettävää leikkipaikkaa.
Kaupungin omistamien talousmetsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan metsäsuunnitelmien pohjalta. Metsien virkistyskäyttö sovitetaan yhteen kaupungin laajentuminen huomioon ottaen, mutta luontoa unohtamatta.