Puistot ja metsät

Infrapalveluiden tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, puistoja ja metsiä.

Nokian kaupungissa kaavoitetun alueen viherympäristö koostuu rakennetuista viheralueista joita on noin 50 hehtaaria, avoimista niityistä ja pelloista, joita on noin 70 hehtaaria sekä taajamametsistä, joita on noin 900 hehtaaria.

Keskeisimmät rakennetut puistoalueet ovat Penttilänpuisto ja Poutunpuisto. Suurin osa avoimista viheralueista sijaitsee Etelä-Nokialla, ne ovat pääosin vanhoja peltoja ja laitumia.

Tärkeitä taajamametsiä ovat mm. luonnonkauniit Puropuisto, Kylmänojanpuisto, Viikinharju ja Sarpatinhaju.

Infrapalvelut ylläpitää leikkipaikkoja ja lähiliikuntapaikkoja, uimarantoja sekä urheilukenttiä. Viheralueilla on lisäksi suuri määrä ulkoilureittejä, luontopolkuja ja puistokäytäviä omaehtoiseen liikkumiseen.

Kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsien käsittelyssä pyritään huomioimaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot.