Nähtävillä olevat suunnitelmat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden infrapalvelujen tulosalueella osoitteessa Harjukatu 21. Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen ilmoitustaululla ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu verkkosivuilla edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

 

 

KUULUTUS

Auratienpuiston maisemavalli

Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalveluissa on valmistunut suunnitelma maisemavallin rakentamiseksi Auratienpuistoon, Valtatie 12, Viholankadun, Kinttupolun ja Pyhäjärventien väliselle alueelle. Valli sijaitsee asemakaava-alueella, missä on kaavamerkintä VP (puisto).

Suunnitelmaa pidetään yleisesti nähtävillä Nokian kaupungin virastotalolla, os. Harjukatu 21 kerros, 17.4 – 30.4.2018.

Mahdolliset muistutukset suunnitelman johdosta on tehtävä ennen nähtävänä oloajan päättymistä kirjallisesti Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon os. Harjukatu 21, 3 krs 37100 Nokia.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa suunnitteluinsinööri Juha Paattakainen 044 9061283.

Nokialla 16.4.2018
NOKIAN KAUPUNGIN KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

 

Auratienpuiston maisemavalli 2_ajantasa-asemakaava
Auratienpuiston maisemavalli 2_asemapiirustus
Auratienpuiston maisemavalli 2_pituusleikkaus_poikkileikkkaukset