Nähtävillä olevat suunnitelmat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden infrapalvelujen tulosalueella osoitteessa Harjukatu 21. Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen ilmoitustaululla ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu verkkosivuilla edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

 

KUULUTUS

Energiavirasto on myöntänyt hankeluvan Elenia Oy:lle rakentaa 110 kV sähkökaapelin Harjuniityn sähköasemalta Leppäkorven rakenteilla olevalle sähköasemalle. Rakentamisen on tarkoitus tapahtua vuosien 2019-2020 aikana,

Rakki Engineers Oy:n laatiman suunnitelman mukaan Elenia Oy rakentaa 110 kV sähkökaapelin pääsääntöisesti Rounionkadun katualueelle ja tulee hakemaan rakennetun kaapelin 6 metrin levyiselle alueelle, 3 metriä johdon kummallekin puolelle, rajoitettua käyttöoikeutta lunastustoimituksen kautta katualueelle ja joihinkin katualueeseen rajoittuviin kiinteistöihin.

Nokian kaupunki asettaa Elenia Oy:n laatiman suunnitelman nähtäväksi 8.11.2018- 22.11.2018 väliseksi ajaksi. Suunnitelmaan voi tutustua Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalveluissa, os. Harjukatu 21 3 kerros.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa suunnittelija Heikki Leppänen Rakki Engineers Oy, p. 040 532 7903 sekä suunnitteluinsinööri Juha Paattakainen Nokian kaupunki 044 9061283.

Suunnitelmasta voi esittää mielipiteen kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna Nokian kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon nähtävillä oloaikana os. Harjukatu 21 37100 Nokia nähtävillä oloaikana

NOKIAN KAUPUNKI
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT