Nähtävillä olevat suunnitelmat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden infrapalvelujen tulosalueella osoitteessa Harjukatu 21. Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen ilmoitustaululla ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu verkkosivuilla edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

 

KUULUTUS

KATUSUUNNITELMAT

Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalveluissa, os. Harjukatu 21
3. kerros, pidetään yleisesti nähtävillä 11.6 – 25.6.2018 seuraavat katusuunnitelmat:

Kaarnakatu
Katusuunnitelmassa nykyistä Kaarnakatu jatketaan 200 metriä länteen päin.

Paratiisikatu
Katusuunnitelmassa on esitetty korotettu suojatie rakennettavaksi Talonpojankadun liittymään.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmista on jätettävä kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna Nokian kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon nähtävilläoloaikana os. Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Lisätietoja Kaarnakadun suunnitelmasta antaa suunnitteluinsinööri Juha Paattakainen
p. 044 9061283 ja Paratiisikadun suunnitelmasta suunnittelija Tero Juvakka
p. 044 9061284.

Nokialla 11.6.2018
NOKIAN KAUPUNGIN KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

 

Kaarnakatu_asemakaavayhdistelmäkartta
Kaarnakadun jatkaminen_asemapiirustus
Kaarnakadun jatkaminen_pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus
Paratiisikatu_korotettu suojatie