Nähtävillä olevat suunnitelmat

Suunnitelmat ovat nähtävillä Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluiden infrapalvelujen tulosalueella osoitteessa Harjukatu 21. Nähtävillä pidettävät suunnitelmat ovat 3. kerroksen ilmoitustaululla ja nähtävilläpidosta kuulutetaan etukäteen sanomalehdessä.

Pdf-muodossa olevien suunnitelmakarttojen katselu verkkosivuilla edellyttää Acrobat Reader -ilmaisohjelman käyttämistä.

 

KUULUTUS

KATUSUUNNITELMA

Nokian kaupungin kaupunkikehityksen infrapalveluissa, os. Harjukatu 21 3. kerros, pidetään yleisesti nähtävillä 22.10 – 5.11.2018 seuraava katusuunnitelma:

Puutteenkuja
Katusuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi kevyenliikenteenväylä Topparintien ja Nokian koulu välille.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmista on jätettävä kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna Nokian kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon nähtävillä oloaikana os. Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa suunnittelija Tero Juvakka p. 044 9061284.

Nokialla 22.10.2018
NOKIAN KAUPUNGIN KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Liitteet:

Puutteenkuja klv_kaavatilannekartta
Puutteenkuja_klv_asemapiirustus
Puutteenkuja klv_pituusleikkaus_tyyppipoikkileikkaus