Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.10.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 31.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 4.11.

Tampereen seudun tietoturvapolitiikan päivityksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Tampereen seudun päivitetyn tietoturvapolitiikan voimaan tulevaksi 1.1.2023.Päivitetty tietoturvapolitiikka kumoaa aiemman, 26.11.2012 hyväksytyn, Tampereen seudun tietoturvapolitiikan.

Talousarvion 2023 laadintatilanne – investoinnit

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lautakuntien investointiesitykset ja investointien 2023 – 2025 valmistelutilanteen.

Energiansäästötoimenpiteet 2022 – 2023

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen (muutos 2. kohtaan) mukaisesti seuraavista säästötoimista:

1. uimahallin määräaikaisina säästötoimina 1.11.2022 – 31.3.2023 kylmävesiallas otetaan pois käytöstä ja rajoitetaan saunojen käyttöä siten, että ainoastaan yksi sauna on käytössä molemmilla puolilla. Lisäksi allastilan huonelämpötilaksi säädetään +27 (suurimman altaan lämpötila +1 aste)

2. katuvalaistuksen päälläoloaikaa lyhennetään koko kaupungin alueella ½ tuntia-tunti vuorokaudessa

3. vähennetään valaistusaikaa kaikilla ulkokentillä ja valaistuilla ulkoilureiteillä 1–2 h/vuorokaudessa

4. niissä kiinteistöissä missä on vielä mahdollista, lasketaan sisälämpötila noin 20 asteeseen

5. jouluvaloja ei tänä vuonna asenneta.

Seutustrategian toteutusohjelma, hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seutustrategian toteutusohjelman liitteen mukaisesti.

Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi 8,36.

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat