Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta huolehtii Nokian alueella Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö PIRTEVA. Lisätietoja PIRTEVA:n verkkosivuilta.