Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä. Mm. ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät luvat- alalehdeltä. Lisäksi voit seurata vireillä olevien lupa-asioiden käsittelyä. Kuulutettavien lupahakemusten materiaalit lisätään vireillä olevat luvat- alalehdelle.

Ympäristönsuojeluyksikkö neuvoo tarvittaessa muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.