Kiertotalousavustukset

Nokian kaupunki myönsi vuoden 2019 alussa avustuksia nokialaisille kiertotaloushankkeille. Tavoitteena oli kehittää uusia innovaatioita sekä osallistaa kaupunkilaisia kiertotalouden tekijöiksi kunta- ja yrityssektorin rinnalle.

Kiertotalousavustukset myönnettiin yhteisöjen, yhdistysten ja kaupunkilaisten kiertotaloushankkeisiin. Hakemusten arvioimiseksi perustettiin raati, johon kuului Nokian kaupungin, Verte Oy:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajia.

Avustusten saajiksi valittiin Kehon siirtolapuutarhayhdistys ry, Kuloveden Kylät ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuron-Linnavuoren yhdistys ry sekä Alhoniityn Koulun Vanhempainyhdistys ry. Kiertotalousavustukset myönnettiin hakemusten perusteella ja niiden summat vaihtelivat 400–1500 euron välillä.

Avustettavaksi valittiin hankkeita, jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita, ovat innovatiivisia ja joista on hyötyä useammalle kaupunkilaiselle. Valitut hankkeet ovat monipuolisia ja niiden pituus vaihtelee yksittäisestä tempauksesta pitkäaikaiseen kehitystyöhön.

Kiertotaloushankkeet toteutuvat vuoden 2019 aikana. Hankkeiden vaikuttavuutta seurataan.